PLZEŇSKO

Cena Hanuše Zápala vrcholí. Vítězná novostavba bude známa v úterý

Jednotlivé objekty, které vznikly od ledna 2018 do prosince 2021 na území města, posoudila odborná porota složená z mimoplzeňských architektů, která navrhla doporučení na ocenění primátorovi města Plzně. Právě ten rozhodne o vítězi a předá mu ocenění na slavnostním večeru v Západočeském muzeu, kterému bude předcházet odborná přednáška.

„Cena Hanuše Zápala se již stala tradicí plzeňských primátorů. Jednou za čtyři roky upozorňuje na nejkvalitnější nově vzniklé stavby na území Plzně a hodnotí je. Je zajímavé vnímat a vidět, co se za uplynulé čtyři roky v Plzni povedlo a společně se podívat, jak se v Plzni vyvíjí stavební, tak i estetická a technická kvalita novostaveb,“ vysvětlil primátor Plzně Pavel Šindelář.

Na Cenu Hanuše Zápala 2018–2021 bylo přihlášeno celkem 15 staveb. „Všechny stavby splňovaly v letošním roce základní podmínky statutu soutěže,“ vysvětlil sekretář Ceny Hanuše Zápala architektka Irena Langová. „Rovněž v tomto cyklu hodnoceném v letošním roce soutěží skutečně rozmanitá skupina objektů. Zastoupení zde mají především bytové domy, které doplňují sportovní stavby, družina nebo rodinné domy a administrativní budovy. Město Plzeň prezentuje mimo jiné i Paluba Hamburk, kterou vnímáme jako novou vstupní bránu do města,“ dodala Irena Langová. 

Vítěz bude vyhlášen na slavnostním večeru v úterý 14. června 2022 v Západočeském muzeu
v Plzni, kterému bude předcházet odborná přednáška. „U příležitosti udílení letošní Ceny Hanuše Zápala jsme připravili odbornou přednášku profesora Jana Jehlíka na téma Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku (Autenticita historických měst). Jedná se o mimořádně aktuální téma, které rezonuje ve společnosti a jsme rádi, že pozvání k nám přijal právě pan profesor Jehlík. Osvětlí nám problematiku, která se řeší nejenom v Plzni, ale i v řadě dalších českých měst,“ řekla ředitelka pořádajícího Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Od 17 hodin dostane slovo profesor Jan Jehlík se svojí přednáškou, která je volně přístupná a srdečně jsou na ni zváni všichni zájemci o architekturu a tvorbu současného města. Následovat bude od 19 hodin slavnostní vyhlášení soutěže, kde bude primátorem města Plzně předána hlavní cena. Všechny nominované stavby budou představeny na výstavě na Anglickém nábřeží pod Komerční bankou v Plzni od 14. června do 3. července, která je bezplatně přístupná.

Cena Hanuše Zápala je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje primátor města Plzně za období uplynulých čtyř let. Cílem soutěže je najít a ohodnotit nejkvalitnější plzeňské novostavby
a představit je veřejnosti. Cena odkazuje na dílo významného architekta Plzně a jihozápadních Čech Hanuše Zápala a poprvé byla udělena v roce 2006 Václavu Ulčovi a Radku Dragounovi za období 1990–2005 za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Druhou za období 2006–2009 získal architekt Karel Hanzlík za architektonický návrh areálu 6th RIVER Plzeňského vědecko-technologického parku. Za období 2010–2013 byla udělena cena za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oceněna práce docenta Jana Štípka in memoriam. V posledním vyhlašovaném období získal cenu Jiří Zábran za architektonický návrh bytového domu Sladová v areálu Světovar. V letošním roce bude udělena tedy již popáté.
Stavby nominované na Cenu Hanuše Zápala za období 2018–2021

    1) nominace č. 1  Družina Újezd
    2)  nominace č. 2 Paluba Hamburk
    3)  nominace č. 3 Bazén Slovany
    4)  nominace č. 4 Sokolovna Lhota
    5)  nominace č. 5 Rodinný dům HAZUKA
    6)  nominace č. 6 Rozšíření depozitárních prostor Bory 16
    7)  nominace č. 7 Atriový dům ve svahu
    8)  nominace č. 8 KONPLAN
    9)  nominace č. 9 Lesní školka
    10)  nominace č. 10 Bytový dům Radyňská
    11)  nominace č. 11 Bytový dům Sylván
    12)  nominace č. 12 Bytový dům Otýlie Beníškové 20
    13)  nominace č. 13 Dům s pečovatelskou službou
    14)  nominace č. 14 Bytový dům Jetelová 25
    15)  nominace č. 15 Bytový dům SVORNOST


ilustrační foto