PLZEŇSKO

Češi odevzdali k recyklaci 551 tun světelných zdrojů, kraj je na chvostu

Díky recyklaci se opětovně využilo přes 95 % materiálů získaných ze světelných zdrojů. V průměru každý Čech odevzdal k recyklaci jeden světelný zdroj. V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě žárovky.  Naopak nejméně recyklovali lidé v krajích Libereckém a Karlovarském, tam to byl sotva jeden světelný zdroj na osobu. Plzeňský kraj na tom není nejlépe, umístil se jako čtvrtý od konce.

Sesbíraných 551 tun obsahuje odhadem 19 kg toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady či 60 rybníků velikosti Rožmberka,“ dodává Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 3631 tun velkých a malých elektrozařízení. Tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít přes 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena.

Češi do sběrného místa urazí 1069 metrů, o 300 metrů více než před dvěma lety

Ochota Čechů recyklovat světelné zdroje se zvyšuje. Do sběrného místa by s vysloužilou zářivkou, LED či přímo žhavenou žárovkou ušli 1069 metrů: To je o 140 metrů více než v předchozím roce a o 300 metrů více než v roce 2019. Ze stávajících sběrných míst lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a sběrné dvory. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1204 respondenty.

Vysloužilé světelné zdroje, zejména zářivky, je třeba ekologicky recyklovat, proto patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. „Důvodem je jejich křehkost, mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ doplňuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Od loňského roku se v České republice k recyklaci odevzdávají i wolframové a halogenové žárovky. Protože jsou stále často využívány, je to rozhodně krok správným směrem. „Čím víc odpadu se zrecykluje a neskončí na skládce, tím lépe. Navíc už spotřebitel nemusí řešit, které světelné zdroje patří k recyklaci a které ne,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp.

    • V přepočtu na obyvatele lidé sesbírali nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém, Praze a Zlínském, nejméně v Ústeckém a Karlovarském. Plzeňský kraj se umístil čtvrtý od konce.
    • Množství sesbíraných zářivek odpovídá 19 kilogramům rtuti, která by v tomto množství mohla teoreticky znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady či 60 rybníků velikosti Rožmberka.
    • Češi jsou do sběrného místa ochotni urazit 1069 metrů, o 300 metrů více než před dvěma lety.
    • K recyklaci se do speciální sběrné nádoby odevzdávají všechny světelné zdroje: kompaktní a trubicové zářivky, výbojky, wolframové, halogenové i LED žárovky.