KARLOVARSKO

Cheb: Čtenářskou soutěží provázela Božena Němcová (TV Západ)

Soutěžním odpolednem provázela Jitka Kučerová ze zdejší školy, která představovala slavnou spisovatelku Boženu Němcovou. Soutěžící ale tuto osobnost předem neznali a museli ji nejprve uhodnout podle indicií z jejího života, které jim sdělily osoby v historických kostýmech, jinak deváťáci z místní školy.

Ve čtyřčlenné porotě zasedli zástupci města Chebu a městské knihovny. Porotci hodnotili hlavní část soutěže, tedy čtení nahlas. A to především plynulost přednesu, správnou výslovnost, intonaci, přiměřenou hlasitost čtení a také nonverbální projev soutěžících.

Soutěžními texty byly úryvky z pohádek Boženy Němcové. Čtení nahlas před publikem je velmi náročná disciplína, soutěžící se navíc museli soustředit i na porozumění textu, protože po přečtení své ukázky odpovídali ještě na čtyři doplňující otázky. Poslední částí soutěže byl písemný test, který ověřil, jak kdo pozorně poslouchal všechny informace v úvodu soutěže.

Podle poroty podaly všechny děti velmi slušné výkony. Musely překonat obavy a trému, a proto nakonec každé obdrželo zajímavé ceny v podobě krásných knížek a poukázek na vstup zdarma do chebského lanového centra. Na třetím místě se umístil Jakub Brichcín ze 3. základní školy na Zlatém vrchu v Chebu, druhá byla Karolína Weiszdornová ze ZŠ Františkovy Lázně. Jednoznačnou vítězkou se stala „domácí“ Tereza Srníková.