KARLOVARSKO

Cheb: Drážní hasiči slavili 70 let od založení (TV Západ)

„Dlouho jsme si zabývali myšlenkou, jak ty naše oslavy okořeníme, aby to bylo samozřejmě tematické. Drážní hasiči k tomu patří koleje a železnice. Vymysleli jsme takový projekt, který můžete za mnou zhlédnout taky. Je to záležitost ojedinělá, která už se nikdy nebude opakovat. Bylo to dost logisticky složitý, náročné dostat sem ten vagon, který nám zapůjčila Plzeňská dráha, která přijela po ose kolejové do Chebu, kde jsme ho pomocí těžkých jeřábů a těžkých tahačů dopravovali sem na náměstí a k tomu předcházelo smontovat tady kolejové lože, na který ten vlak jsme poté položili a ustavili tak, aby byl tady sloužil k prohlédnutí na dnešní výročí,“ uvedl velitel jednotky Hasičského záchranného sboru Správy železnic v Chebu Petr Truhlář. 

Ve 13 hodin na náměstí za zvuků městského dechového orchestru vpochodovaly mažoretkové veteránky, aby společně předvedli několik skladeb. Poté moderátor odpoledne Jiří Zima, jinak velitel drážních hasičů ze stanice Nymburk, přivítal hosty akce, mezi kterými nechyběl ani zástupce Ministerstva dopravy. 

„Jen na úvod bych rád připomenul, že kromě toho, že Hasičský záchranný sbor správy železnic má primárně na starost zasahování v rámci celé železniční sítě ČR, tak je zároveň součástí záchranného integrovaného systému České republiky a úzce spolupracuje jak s dobrovolnými, tak zejména se státními hasiči,“ připomněl náměstek ministra dopravy Václav Bernard.

Mezi dalšími hosty akce byli také ředitel Hasičského záchranného sboru Správy železnic Jan Blecha, ředitel krajských hasičů Oldřich Volf, chebský velitel Jan Doubrava a zástupci města Chebu v čele s jeho starostou. 

„Pro mě drážní hasiči jsou srdeční záležitost, protože můj tatínek měl kancelář přesně, protože pocházím nádražácké rodiny, přesně v těch místech, kde tehdy byli a dodnes ty drážní hasiči jsou. Takže já jako malé dítě už jsem tam po těch autech lezl. Přeji drážním hasičům dalších mnoho úspěšných let, ať nemusí zasahovat, ať se jim podaří vybudovat novou hasičskou zbrojnici, pro kterou jsme jim jako město poskytli prostory. A vám všem přeji pěkné odpoledne, ať si to tady užijete. Děkuji,“ pozdravil přítomné starosta Chebu Jan Vrba. 

Po přivítání hostů bylo na velkoplošné obrazovce promítnuto video o historii chebských drážních hasičů, na které navázala ukázka lezecké skupiny. Hasiči Petr Pupák a Petr Sokol se strojníkem Janem Janouschem předvedli záchranu osoby z věže radnice. 

Poprvé se pro prezentační účely v Chebu objevil také vyprošťovací tank VT 72b vážící téměř 46 tun. 

„Tento tank jsme použili vloni zhruba, je to rok, při ostrém zásahu, kdy došlo k vykolejení těžké lokomotivy, zhruba devadesáti tunové, která sjela s kolejového svršku a hrozila převrácení ze stráně na hlavní trať Cheb - Ústí nad Labem. Takže tento tank před rokem tu byl na ostrý výjezd, ale k účelům oslav a prezentace, tak je tu poprvé,“ potvrdil velitel Truhlář.

Postupně byla moderátorem představena návštěvníkům vybraná vystavená technika, lidé si jí také mohli prohlédnout i zevnitř. V programu se prezentovala i chebská Městská policie při zadržení pachatele či ukázkami činnosti psovodů. Mladí dobrovolní hasiči poté podnikli požární útok a drážní hasiči vyprošťovali osoby z havarovaných vozidel. 

„Na přípravách se samozřejmě a nejvíc zásluh patří Hasičskému záchrannému sboru Správy železnic jednotky Cheb, která se víceméně na těch přípravách podílela nejvíc. Samozřejmě velké poděkování patří městu Chebu a jeho rozpočtovým organizacím, Generálnímu ředitelství Správy železnic a jsme velmi rádi i za účast pana náměstka ministra dopravy, protože pod resort Ministerstva dopravy Správa železnic, potažmo Hasičský záchranný sbor správy železnic, patří,“ dodal velitel drážních hasičů.

Chebská jednotka drážních hasičů po letech snah získá v brzké budoucnosti nové, moderní zázemí ve Vrázově ulici. 

„Je zadáno výběrové řízení, veřejná zakázka, která se má za několik dní ukončovat. Z té veřejné zakázky vyjde vítěz zakázky, který bude zároveň zhotovitelem našeho nového areálu novostavby a už se na to velice těšíme,“ dodal Truhlář. 

Nový objekt chebských drážních hasičů by měl být vystavěn během 24 měsíců od uzavření smluv s dodavatelem stavby.