KARLOVARSKO

Cheb: Středisko sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň bude mít nové zázemí

Nový prostor, který středisko dostalo k dispozici díky městu Cheb, se nachází v Koželužské ulici v areálu bývalého autoservisu. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a čekáme na vhodný dotační titul pro realizaci úprav.

Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je pomoc osobám, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu nezaměstnanosti. Skrze pracovní místo v reálném pracovním prostředí si klienti vytvoří nebo znovuobnoví pracovní návyky, včetně schopnosti nakládat s finančními prostředky. Dále byla v tomto roce také navýšena kapacita střediska z dřívějších 22 na 25 klientů, abychom mohli poskytovat službu více osobám, a to i těm, kteří nejsou v pracovním poměru u Diecézní charity Plzeň na pozici uklízeč veřejných prostranství.

Zdroj: Město Cheb