KARLOVARSKO

Cheb: Vznikne studie na odkanalizování osady Podhoří (TV Západ)

Město Cheb chce proto celou lokalitu napojit na stávající veřejný tlakový kanalizační řad z obce Pomezí, který byl v zprovozněn před necelými deseti lety.  

V dubnu roku 2024 město získalo technickou studie a hrubý propočet nákladů na realizaci stavby, na kterou bude navazovat projektová dokumentace. Na tuto práci řešící záměr vybudování kanalizačního řadu včetně přípojek pro napojení a odvod splaškových vod obdrželo od Karlovarského kraje dotaci ve výši 100 tisíc korun.

Na znečišťování vody v přehradě Skalka se podle zprávy z přípravné fáze studie podílí i nedostatečné odpadové hospodářství jednotlivých nemovitostí v jejím okolí. Postupem času dochází k přestavbě rekreačních objektů nebo ke změně jejich užívání na trvalé bydlení. 

Stávající objekty mají většinou nedostatečné odpadové hospodářství jak kapacitně, tak i technicky. Všechny objekty jsou zároveň napojeny na veřejný vodovod, čímž se zvyšuje spotřeba pitné vody a zároveň i vody splaškové.

Na část Podhoří budou navazovat studie a projekty lokalit Cetnov I a II a lokalit Skalka A, B, C a D včetně hotelu Stein.