KARLOVARSKO

Chodov: Nejstarší kruhový objezd čeká rekonstrukce

Křižovatka pod kostelem svatého Vavřince je zařazena na seznamu nehodových lokalit a například Portál nehod ji ve své mapě zmiňuje jako místo, kde v posledních dvou letech často bourají cyklisté.

Na rekonstrukci se bude finančně podílet také Chodov. Na projektovou dokumentaci, která řeší městské objekty, jako jsou chodníky či veřejné osvětlení, přidá ze svého rozpočtu 330 000 korun.

Zmíněný kruhový objezd byl postaven v roce 1998, a to poměrně v rekordně krátkém čase. Povolení získal v květnu a už začátkem října byl uveden do zkušebního provozu, kolaudace se konala v prosinci.

Zdroj: Město Chodov