PLZEŇSKO

Dobrovolní hasiči z Bolevce, Křimic, Radobyčic a Doubravky mají nová auta

Dobrovolným hasičům kromě vozidel město nakoupilo i další vybavení. Cena jednoho automobilu činí 1,4 milionu korun včetně DPH, celková částka 5,6 milionu korun byla hrazena z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Bolevečtí hasiči kromě auta získali také novou elektrocentrálu za milion korun.

„Činnosti dobrovolných hasičů si velmi vážím, pro město Plzeň a jeho obyvatele je velmi důležitá. Jsem rád, že jsme dnes mohli předat další vozy a techniku. Moderní vybavení výrazně podpoří akceschopnost hasičů, a přispěje tak k dalšímu zvýšení úrovně požární i obecné bezpečnosti ve městě. Techniku pro jednotky sborů dobrovolných hasičů pořizujeme dlouhodobě a plánujeme v tom do budoucna pokračovat,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Nová vozidla Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR v červené barvě jsou devítimístná. „Nové vozy hasiči využijí k dopravě na místo zásahu, při evakuaci občanů, provádění záchranných i likvidačních prací během živelních pohrom a jiných mimořádných událostech. Poslouží také dopravě během nejrůznějších akcí, jichž se hasiči účastní, nebo je organizují či koordinují,“ přiblížil Jiří Winkelhöfer, radní města pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Vedle vozidel Volkswagen Transporter byla pořízena mobilní elektrocentrála, ta bude sloužit dobrovolným hasičům z Bolevce. Využívat ji budou při mimořádných událostech, kdy je například potřeba zajistit zdroj elektrické energie pro zasahující jednotky požární ochrany. Součástí elektrocentrály je osvětlovací stožár, který osvítí místa zásahu. Dále bude tato elektrocentrála využívána při výpadku elektrické energie v magistrátních a městských budovách.

Město rovněž nakoupilo moderní přenosné motorové stříkačky, ty umožní lepší práci hasičům při čerpání vody ze zatopených prostor, při dálkové dopravě vody na požářiště, nebo plnění hasičských cisteren vodou u přírodních i umělých vodních zdrojů. „Výhodou těchto strojů je nízká váha, vysoký výkon a dobrá stabilita. Podobné typy stříkaček byly nasazeny například při loňském požáru v Hřensku, kde díky svým přednostem podstatně usnadňovaly hasičům dopravu vody na požářiště ve složitém terénu. Stříkačky Tohatsu převzaly jednotky Skvrňany, Bílá Hora, Křimice, Bolevec, Litice a Doubravka,“ doplnil Michal Hausner, člen Bezpečnostní rady ORP (obce s rozšířenou působností) Plzeň.

Město Plzeň již letos v březnu předalo čtyři nová vozidla zástupcům jednotek SDH z Hradiště, Litic, Malesic a Bukovce. V minulém roce bylo z rozpočtu města zakoupeno sedm přenosných motorových stříkaček.

„V současné době je městskými obvody na území Plzně zřizováno 16 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jejich rozmístění téměř kopíruje historické obce, které se postupně připojily k Plzni. Tyto jednotky jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému a neodmyslitelnou oporou profesionálních jednotek při likvidaci velkých požárů a následků živelních pohrom,“ dodal radní Jiří Winkelhöfer.