VYSOČINA

Francouzská delegace ocenila projekty žáků na Vysočině

„Program na Vysočině jsme propojili především s projekty organizace Post Bellum. V roce 2022 uzavřel kraj Memorandum o spolupráci na tomto projektu a podílí se tak na uchovávání a prezentování vzpomínek obyvatel Vysočiny,“ shrnul radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala. Dlouhodobý nekomerční projekt sbírá jedinečná svědectví pamětníků dvacátého století.

Francouzská delegace navštívila tři krajská gymnázia, v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou a Třebíči. Žáci společně s učiteli prezentovali své aktivity, přípravu a výstupy z projektů Běh pro paměť národa nebo Příběhy našich sousedů. V Jihlavě sdíleli zkušenosti s projektem Historie a občanství nebo fungování školního parlamentu. Žďárské gymnázium přiblížilo svůj program Vzdělávat se lze v každém věku a také zapojení žáků do Cen vévody z Edinburghu, který byl pro francouzské kolegy novinkou, protože u nich doma není aktivní.

Nechybělo ani stínování v hodinách základů společenských věd, dějepisu, angličtiny a českého jazyka nebo prohlídka historického centra Třebíče vedená tamními žáky.

Francouzi velmi ocenili přípravu jejich českých protějšků včetně prezentací ve francouzském nebo anglickém jazyce. „Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje výuku francouzštiny zajišťováním rodilých mluvčích. Lektorka Alixia letos působila na šesti školách a navíc spolupracovala také na dalších aktivitách s Vysočina Education,“ připomněl Jan Břížďala.

Po pobytu na Vysočině absolvovala návštěva také program v Praze, kde se setkala se zástupci Post Bellum a Francouzského institutu.

Ve stejném termínu Gymnázium Jihlava připravilo týdenní stáž pro dvě učitelky tělesné výchovy a sportu z města Chaumont, taktéž z regionu Grand Est. Pedagožky si vyzkoušely stínování v hodinách tělocviku, navštívily tréninky atletiky, volejbalu, fotbalu, hokeje a dalších.