VYSOČINA

Havlíčkův Brod investuje 77 milionů do ulice a cyklostezek

Havlíčkův Brod – Město Havlíčkův Brod čeká přínosný finanční rok díky uvolněným prostředkům ve výši 77 milionů korun. Tyto prostředky jsou výsledkem několika zdrojů, včetně peněz uvolněných z ukončené činnosti Sberbank.

Starosta Zbyněk Stejskal (ODS) s radostí oznámil, že město získalo 32 milionů korun, které byly několik let blokovány v Sberbank. „Jednalo se o částku, kterou jsme dostali v plné výši,“ uvedl starosta.

Další prostředky se vracejí do městské pokladny z různých městských organizací a společností. Tyto organizace dříve obdržely vyšší částky na pokrytí nákladů na energie, které nakonec nebyly plně využity. Jako důvod uvedl starosta stabilizaci cen energie, která nevedla k očekávaným krizovým scénářům.

Například Technické služby vrátily více než 16 milionů korun, zatímco jiné organizace vrátily částky kolem tří milionů. „Poskytli jsme jim rezervu pro nejisté období. Situace se ustálila, a peníze tak byly vráceny do městského rozpočtu,“ vysvětlil Stejskal.

Vedení města rovněž rozhodlo uvolnit svou vlastní rezervu, což dohromady činí celých 77 milionů, s nimiž se původně nepočítalo. Tato finanční injekce bude směrována na různé investiční projekty, které mají zlepšit městskou infrastrukturu.

Největší část, přibližně 26 milionů korun, půjde na rekonstrukci Dobrovského ulice, která měla původně trvat dva roky, ale díky těmto prostředkům bude dokončena již letos. Tento krok byl schválen po dohodě s místním pivovarem, který by byl dopadem uzavírky nejvíce zasažen.

Mezi další projekty patří výstavba nových cyklostezek do částí Klanečná a Herlifly, obnova veřejného osvětlení v Lidické ulici a doplnění veřejné zeleně na sídlišti Rozkoš. Místostarosta Libor Honzárek oznámil také vybudování přechodu pro chodce v ulici Rozkošská u nového hospice.

Městské kino a divadlo obdržely finanční podporu pro svou rozšířenou činnost, včetně správy informačního centra a celé Staré radnice. Dodatečné finance rovněž umožní rekonstrukci zahrady u Mahlerovy vily, která se má stát klidnou zelenou zónou pro odpočinek.

Ačkoli jde o mimořádný příjem, město jej nevyužije k pokrytí svého rozpočtu, který i nadále počítá s deficitem kolem 60 milionů korun. Starosta Zbyněk Stejskal dodal, že se očekává proplacení dotací na velké rekonstrukce škol, což by v budoucnu mělo vyrovnat letošní schodek.