PLZEŇSKO

Jak získat dotaci na nové označení provozovny? Majitelům napoví procházka

Týká se vypsaného Dotačního programu na podporu řádného označení provozoven v roce 2022. Procházka se uskuteční ve středu 20. dubna od 16 hodin.

„Chceme motivovat podnikatele v centrální části Plzně, zkvalitnit označení jejich provozoven a podniků, a tím snížit vizuální smog v našem městě. Proto jsme vyhlásili Dotační program na podporu řádného označení provozoven. Je to jeden z kroků, jak udělat veřejné prostranství přívětivější. Chceme snižovat jak křiklavou reklamu, tak odstraňovat i nevhodně velké či špatně umístěné označení na obchodech a dalších provozovnách. Tímto provozovatelům říkáme: pojďte, přemýšlejte s námi o tom, jak by mohla tvář centra vypadat, zapojte se,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Procházka pro zájemce se uskuteční ve středu 20. dubna od 16 hodin, sraz je u památníku Díky, Ameriko! na rohu Americké a Klatovské ulice. „Účastníci procházky budou seznámeni se základními principy vhodného označování dle schváleného Manuálu označování provozoven, které budou prezentovány na jednotlivých příkladech v několika navštívených ulicích, například v Americké, Jungmannově a Martinské. Zároveň budou vysvětleny všechny formality spojené s podáním žádosti o dotaci, o které je možné žádat do 10. května 2022,“ doplnil Jaroslav Holler, vedoucí Úseku veřejného prostoru Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Finanční dotace Dotačního programu na podporu řádného označení provozoven v roce 2022 v celkové výši 100 tisíc korun je určena na grafický návrh, materiál, výrobu a montáž označení provozoven. Žádosti pouze v listinné formě přijímá Technický úřad Magistrátu města Plzně od 19. dubna do 10. května 2022.

Dotační program nabízí možnost získat finanční příspěvek na grafický návrh označení, případně i vizuálního stylu provozovny a na náklady na materiál, výrobu a montáž. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby, jejichž provozovny se nachází v parteru budov (v přízemí do ulice) v území centrální oblasti města. Dotace se nevztahuje na provozovny v městských objektech, které řeší vzhled provozovny v rámci nájemních smluv.

Celkový objem dotačního programu činí 100 tisíc korun. Výše dotace se bude odvíjet od délky parteru provozovny, počítá se s dvěma tisíci korun na metr, maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí přesáhnout 15 tisíc korun. Žádosti projdou hodnotícími kritérii a bodovým systémem pro stanovení pořadí jejich vyřizování, pořadí nebude mít vliv na stanovení výše dotace.

Více informací:

• Centrální oblast města, které se vyhlášená dotace týká: https://1url.cz/9K7kv

• Manuál označování provozoven: https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/regulace-vizualniho-smogu/manual-oznacovani-provozoven/manual-oznacovani-provozoven.aspx

• Dotační program: https://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/dotacni-program-na-podporu-radneho-oznaceni-provozoven-v-roce-2022.aspx