KARLOVARSKO

Karlovarsko: Kraj podpoří terénní a ambulantní sociální služby

Celkem bylo podáno 17 žádostí, z toho 15 podléhá schválení Rady Karlovarského kraje, 2 pak budou na dalším jednání schvalovat krajští zastupitelé. „Pro letošní rok jsme na tyto účely měly v rozpočtu kraje vyčleněny 2 miliony korun, přičemž po dohodě s ostatními radními bude alokace dotačního programu navýšena tak, abychom mohli uspokojit všechny podané žádosti. Naší snahou je pravidelná a hlavně cílená podpora sociálních služeb, včetně jejich vybavení,“ uved radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.      

Maximální výše dotace byla u nákupu automobilu stanovena na 200 tisíc korun, u pořízení materiálního vybavení pak dosahovala částky 150 tisíc korun. Žádost bylo potřeba na každou podporovanou aktivitu podat zvlášť. Příspěvek na zakoupení automobilu získají organizace, jako je Pomoc v nouzi, DOP – HC, Dveře dokořán, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, Rytmus - od klienta k občanovi, SOS dětské vesničky, Raná péče Krůček, Agentura domácí péče LADARA, Res vitae, Domácí péče Karlovy Vary, 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Centrum pro dítě a rodinu Valika a B.E.Z.va Nejdek. Dotaci na materiální vybavení pak dostane Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Z prostředků od kraje bude pořízeno potřebné vybavení, jako například pásový schodolez.