KARLOVARSKO

Karlovarsko: Krajská záchranka i letos obnovuje svůj vozový park

Záchranka již obdržela 5+1 nových výjezdových vozů v rámci pravidelné obnovy vozového parku. Jedná se o 5 sanitních vozů rychlé zdravotnické pomoci (RZP) pro záchranáře a 1 vůz „rendez vous“ (RV) pro lékaře. Vozy budou přiděleny na výjezdové základny Karlovy Vary, Žlutice, Sokolov a Aš. Vozový park zdravotnické záchranné služby se rozroste i o 5 vozidel pro pracoviště krizové připravenosti a nový vůz pro zajištění služeb koronera. 

Vůz RV byl financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, ostatní vozidla spolufinancovala Evropská unie z programu REACT-EU. Hodnota 5 vozů RZP je 22,6 milionů Kč, hodnota vozu RV je téměř 1,7 milionu Kč a hodnota ostatních 6 vozů je téměř 11,5 milionů Kč. 

Díky dotaci Karlovarského kraje dojde v letošním roce také k obnově 6 technických vozidel a vozidla pro inspektora provozu v celkové hodnotě téměř 8,5 milionu Kč.

„Opět po roce může Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje představit nové vozy, které pořídila v rámci pravidelné obnovy výjezdových vozidel. Těší mě, že i kraj se na tomto podílel prostřednictvím dotace. Naším cílem je pomoci záchrance a jejím zaměstnancům k tomu, aby měli pro potřeby výjezdů spolehlivé, moderní a co nejlépe vybavené vozy, protože ty jsou pro jejich dennodenní práci velmi důležité a zásadní,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

„ZZS KVK by ráda poděkovala svému zřizovateli, Karlovarskému kraji, za podporu a součinnost při rozvoji naší organizace. Nezbývá než si přát, aby naše spolupráce pokračovala i nadále v tomto duchu,“ dodal MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.