KARLOVARSKO

Karlovarský kraj i v letošním roce podpoří rozvoj cyklistické infrastruktury v regionu

„Tento dotační titul vyhlašujeme každoročně a každoročně je o něj velký zájem. Snažíme se podporovat projekty, které směřují zejména k budování a údržbě cyklostezek a tras, doprovodné infrastruktury a dalším aktivitám, jež souvisejí s rozvojem oblasti cykloturistiky v Karlovarském kraji,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. 

Na krajský úřad bylo doručeno celkem 17 žádostí v celkové výši 5 032 400 Kč. Vzhledem k alokované částce je možné poskytnout dotace všem žadatelům v požadované výši. Dotační peníze je možné využít nejen na budování a údržbu cyklotras, ale také na jejich značení, údržbu a budování doprovodné infrastruktury, dále na přípravu studií, projektových dokumentací a rozvojových materiálů pro cyklistické projekty.

Realizován by tak mohl být například projekt na vybudování informačních a naučných tabulí pro  cyklostezku Královské Poříčí – Loket, dále nákup a obnova cyklistického mobiliáře na území obcí Slavkovského lesa pro zvýšení komfortu uživatelů značených tras, vybudování pumptracku ve městě Rotava, položení nového povrchu na cyklostezce Ohře v území Vojkovice – Velichov nebo také oprava přístřešků na cyklotrasách na Ježíškově okruhu a další. 

O rozdělení dotací v programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji rozhodne krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 16. 5. 2022.