PLZEŇSKO

Kraj podpoří na školách technické vzdělávání

„Impulsem pro vznik tohoto dotačního programu je enormní zájem zaměstnavatelů o absolventy technických oborů všech stupňů a tato poptávka se stále zvyšuje,“ připomněl náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Cílem programu je včas seznámit žáky základních škol s možnostmi a zaměřeními studia na střední škole včetně možností uplatnění po ukončení technického oboru střední školy. V minulém školním roce 2023/2024 byl o tento dotační program ze strany škol velký zájem. Realizováno bylo celkem 30 kroužků z 13 škol zřizovaných Plzeňským krajem. 

Žádost o dotační příspěvek mohou podat všechny střední školy zřizované PK, které jsou vhodným způsobem vybaveny a schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji. Musí garantovat trvání práce se žáky minimálně 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, tzn. nejméně 8 setkání. To platí i pro technické semináře. Minimální počet žáků ve skupině jsou 4 žáci. Žádosti, které se podávají pouze elektronicky zde, musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 4. 9. 2024.