PLZEŇSKO

Kraj přispěje obcím na jednotky dobrovolných hasičů

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotaci nelze využít na preventivní, výchovné, sportovní, spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany. V rámci programu lze využít několik dotačních titulů:

Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu, nového požárního přívěsu pro hašení, nové cisternové automobilové stříkačky, na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu. Dále lze opravit v menším rozsahu cisternové stříkačky nebo rychlé zásahové automobily či pořídit přenosnou motorovou stříkačku.