PRAHA

Kriminalita v Praze 2 má dlouhodobě klesající tendenci

Proto se také radní Prahy 2 na svém posledním jednání se zájmem seznámili s bilanční zprávou Policie České republiky, která zhodnotila bezpečnostní situaci ve druhé městské části. Z meziročního srovnání vyplývá, že i přes rozvolnění protiepidemických opatření a opětovné zvýšení volného pohybu osob na veřejném prostranství má kriminalita v druhé městské části klesající tendenci.

Jak vyplývá ze zprávy, kterou radním policisté Obvodního ředitelství policie Praha II předložili, na území Prahy 2 bylo v roce 2021 evidováno celkem 2 587 trestných činů, což je oproti roku 2020 o 369 trestných činů méně. Objasnit se loni policii podařilo celkem 620 oznámených trestných činů, vyjádřeno v procentech 23,96 %. Méně trestných činů policisté zaznamenali u loupeží a kapesních krádeží, výraznější pokles pak u krádeží věcí z vozidel a vloupání do bytů. Naopak vzestup trestné činnosti policie eviduje u krádeží motorových vozidel a také na úseku mravnostní, násilné a drogové kriminality. V těchto oblastech má policie co zlepšovat a radnice Prahy 2 je připravena policisty v jejich úsilí maximálně podpořit.

„Policisty dlouhodobě podporujeme. Pomáháme jim řešit bytovou situaci, pravidelně jim přispíváme na lepší vybavení a staráme se i o lepší pracovní podmínky. Aktuálně dokončujeme rekonstrukci prostor přímo na Karlově náměstí, kde policisté získají kvalitní zázemí pro svou práci. Věřím, že nové zázemí bude přínosem pro celou Prahu 2 a zejména i pro místní obyvatele. Častější přítomnost policejních hlídek a kriminalistů v oblasti tak přinese i zvýšený pocit bezpečí,“ uvádí radní pro bezpečnost Michal Zuna.

Bezpečnostní situaci radnice bedlivě sleduje a její vývoj vyhodnocuje na pravidelných poradách s policisty a strážníky. Díky dobře nastavené komunikaci se daří lokální problémy včas řešit a přijímat vhodná opatření. V rámci bezpečnostní politiky se pak radnice snaží maximálně eliminovat bezpečnostní rizika. Jedním z posledních takových kroků bylo i stanovisko rady městské části k záměru hlavního města Prahy vybudovat v blízkosti náplavky Rašínova nábřeží kontaktní centrum pro uživatelé návykových látek.

https://www.praha2.cz/praha-2-nesouhlasi-s-umistenim-kontaktniho-centra-pro-uzivatele-navykovych-latek-trva-na-decentralizaci-sluzeb-mimo-centralni-mestske-casti/d-110805/p1=28204

Velkou pozornost městská část věnuje i prevenci kriminality a nejinak tomu bude i v letošním roce. Radnice pokračuje ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí, klubem Beztíže i s celou řadou neziskových organizací. Podporuje preventivní programy, volnočasové aktivity mládeže, pořádá vzdělávací semináře pro nejohroženější skupiny obyvatel.