PLZEŇSKO

Líně, Sušice a Starý Plzenec mají Elektrooskary

Obce v Plzeňském kraji byli vždy na pomyslné sběrové špičce – v prvním roce naší činnosti byla v Plzeňském kraji  nejrychleji rostoucí sběrná síť. Dosud se v Plzeňském kraji podílejí  obce na sběru víc než 75%, i když je republikový průměr je 52%.

Oproti roku 2006, narostlo množství zpětně odebraných spotřebičů 2,5 krát. Dobrosrdeční Plzeňáci dokáží být hodně tvrdohlaví a neradi mění své návyky, ale myšlence zpětného odběru přišli rychle na chuť a to je na výsledcích znát. A i když oproti roku 2021 hmotnost zpětně odebraných spotřebičů mírně poklesla, ve zpětném odběru odpadních elektrozařízení z obecních systémů sběru, se Plzeňský kraj stále drží na prvním místě s výsledkem 3, 42 kg/obyvatele za rok!

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ELEKTROOSKAR 

kategorie od 2000 do 4000 obyvatel

1. místo - obec LÍNĚ – meziroční nárůst o 42,5%

kategorie od 4001 do 10 000 obyvatel

1. místo - město STARÝ PLZENEC - meziroční nárůst o 39,1%

kategorie nad 10 000 obyvatel

1. místo - město SUŠICE - meziroční nárůst o 16%