VYSOČINA

Maďarské studio vyhrálo soutěž na obnovu kaple svaté Anny

Na začátku letošního roku vyhlásila pelhřimovská radnice architektonicko-krajinářskou soutěž na obnovu kaple svaté Anny a jejího okolí. Tato soutěž překvapila vysokým zájmem účastníků, když město obdrželo celkem 27 návrhů. Odborná porota nakonec vybrala jako vítěze maďarské studio Építész Stúdió.

Podle starosty Pelhřimova Ladislava Meda přinesl každý z návrhů jedinečný pohled na obnovu kaple. „Věříme, že jsme našli vhodný způsob, jak obnovit tuto významnou stavbu a její okolí,“ uvedl starosta.

Vítězný návrh z Budapešti plánuje částečné prosvětlení prostoru kolem svatostánku, který je nyní z jedné strany ohraničen polem a z druhé lesem. Kvůli některým stromům, které zasahují do prostoru před kaplí, budou muset být dřeviny vykáceny.

„Vedle kaple vznikne mýtina, která se stane místem pro společná setkávání s kaplí v pozadí,“ popsali architekti Tamás Jóbrahám, Máté Pálfy a Gergely Kenéz svůj návrh. Také uvedli, že podle historických fotografií nebyl vrcholek kopce původně obklopen lesem, ale nacházelo se tam jen pár osamělých stromů.

Dřevo získané z kácení chtějí architekti využít na stavbu jednoduchých konstrukcí. Obyvatelé Pelhřimova se budou moci zapojit do budování posezených teras a schodů před kaplí, které budou vytvořeny z kolů.

Kaple svaté Anny byla postavena v letech 1699–1700 dvěma pelhřimovskými měšťany. Po roce 1948 ji však poškodili vandalové a zloději, a nezájem během socialismu vedl k jejímu dalšímu chátrání. V roce 1991 nechal městský úřad z bezpečnostních důvodů odstranit zbytky věže a střechy. O záchranu se od roku 2007 pokoušeli členové občanského sdružení Zelené srdce, kteří kapli alespoň částečně zachovali a očistili od náletových dřevin.

Z pokáceného dřeva vzniknou také konstrukce před kaplí, například pódium o rozměrech 5x5 metrů, které může sloužit k relaxaci poutníků nebo jako pódium pro menší představení a koncerty. Plánuje se také ohniště s vybavením pro zavěšení kotlíku, posezení a sociální zařízení mezi stromy.

Cestu ke svatostánku budou lemovat kamenné milníky, které mohou zároveň sloužit jako posezení.

Podle mluvčí města Pelhřimov, Andrey Unterfrancové, bude s vítězem soutěže uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Projekt se zaměří na sadové úpravy, mobiliář, sociální zázemí a turistickou infrastrukturu.

Předpokládané náklady na proměnu okolí kaple se odhadují na pět milionů korun. Náklady na rekonstrukci samotné kaple by měly dosáhnout dvojnásobné částky. Rozsah oprav a konečná suma budou záviset na konzultacích s Národním památkovým ústavem.

Vítězný návrh maďarských architektů počítá s zastřešením kaple, která nyní střechu nemá, aby připomněli její dřívější krásu. Otvory v kapli zůstanou otevřené a interiér bude chráněn před deštěm.

Předpokládaný termín kompletní obnovy kaple a jejího okolí je rok 2026. Město se pokusí získat na realizaci projektu také dotace z programů určených na obnovu památek.

Po zveřejnění výsledků soutěže se na sociálních sítích objevily kritické hlasy, které vyčítaly, že veřejnost neměla možnost se na návrzích podílet. „V případě vyhlášení architektonické soutěže rozhoduje porota odborníků a veřejnost nemá rozhodovací pravomoci,“ uvedla mluvčí města Unterfrancová na obhajobu postupu.