PLZEŇSKO

Město přispěje na sanitní vůz projektu Street medicine v Plzni

Ten finance použije na projekt Sanitní vůz jako mobilní ošetřovna pro Street medicine v Plzni. Jeho cílem je nejen poskytovat zdravotní péči a poradenství na předem domluvených místech, ale také převážet dotčené klienty do zdravotnických zařízení. O žádosti budou ještě rozhodovat zastupitelé na svém nejbližším jednání.

„Sanitní vůz podpoří celoroční fungování projektu Street medicine v Plzni a výrazně zvýší dosah poskytované péče s ohledem na cílovou skupinu. Na základě domluvy s neziskovými organizacemi spolupracujícími na projektu Street medicine bude sanitní vůz přistavován na předem domluvená místa a zdravotní pracovníci, což budou všeobecné sestry nebo studenti medicíny, poskytnou základní ošetření a zdravotní poradenství,“ uvedl náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Vůz využijí i organizace spolupracující na projektu Street medicine pro případný převoz klientů omezených v mobilitě. Snahou této aktivity je také omezit nadužívání vozů zdravotnického záchranného systému.

„U výše uvedených aktivit je předpokládán provoz od července 2022 do konce roku a počítá se s navazujícím provozem i v roce 2023. V případě potřeby může sanitní vůz sloužit pro město Plzeň i během humanitárních a jiných krizí, či při zdravotnických dozorech na hromadných akcích pořádaných plzeňským magistrátem,“ doplnil David Šlouf.

Účelem projektu je realizace aktivit zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality zdravotní péče určené pro zranitelné skupiny obyvatel a osoby bez přístřeší. Sanitní vůz jako mobilní ošetřovna výrazně zvýší možnosti poskytování základní zdravotní péče v rámci projektu Street medicine v Plzni. Současně umožní klienty nestátních neziskových organizací a sociálních služeb transportovat do zdravotnických zařízení.

ilustrační foto