ÚSTECKO

Miliony na rekonstrukci Benešova mostu v Ústí: Ministerstvo schválilo dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo významný krok v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ústecký kraj získal dotaci na rozsáhlou rekonstrukci mostu Ed. Beneše v Ústí nad Labem. Dotace, která pokryje 85 % celkových nákladů projektu, činí 524 211 094,89 Kč.

'Dlouho očekávaná rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem je velmi nákladnou záležitostí. Získání dotace ve výši 524 milionů Kč z IROP je proto obrovským úspěchem,' uvedl radní pro investice Tomáš Rieger.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují částky 616 718 935,16 Kč, přičemž Ústecký kraj se podílí 15 %, tedy částkou 92,5 milionu korun. 'Most bychom opravovali i bez dotace. Takto však můžeme ‚uspořené‘ prostředky investovat do jiných, neméně důležitých investičních projektů,' dodal Rieger.

Přípravy na rekonstrukci již probíhají, což přináší dočasná dopravní omezení ve městě. Jedná se například o uzavírku části cyklostezky, uzavření spodního vjezdu do garáží Zanádraží a úplné uzavření nájezdu z ulice Předmostí na silnici č. I/30 v ulici Přístavní. V ulicích Zeyerova, Varšavská a Hviezdoslavova dojde ke změně vedení provozu a úpravě dopravního značení.

Na konci června se uskuteční veřejná prezentace připravených dopravně inženýrských opatření, která budou platit po dobu celkové uzavírky mostu. Ta nastane po dokončení provizorní lávky a přeložek technických sítí na konci roku.

Projekt rekonstrukce Benešova mostu je klíčovým krokem ke zlepšení infrastruktury a bezpečnosti dopravy v Ústí nad Labem. Díky významné finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu bude možné projekt realizovat s menším finančním zatížením pro region.