ÚSTECKO

Moderní škola 4.0 je z Duchcova, rozhodlo se v soutěži

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se dne 12. června 2024 konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Moderní škola 4.0. Tato soutěž, zaměřená na středoškolské studenty, má za cíl propagovat a popularizovat odborné vzdělávání v oblasti stavebnictví a zároveň podpořit zvýšený zájem žáků devátých tříd základních škol o technické obory.

Ústecký kraj pořádá tuto akci každoročně ve snaze podpořit rozvoj průmyslu a technologií 4.0, mezi které patří digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence a strojové učení. Letošní ročník se zaměřil na obory stavebnictví, geodézie a kartografie.

Odborná porota, ve které zasedla radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a Zdeňka Vachková, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, měla těžký úkol rozhodnout o vítězi, jelikož všechny tři prezentované projekty byly velmi kvalitní a inovativní.

Radní Jindra Zalabáková na úvod vyjádřila svou radost nad úrovní soutěžních projektů a způsobem, jakým dnešní generace studentů dokáže využívat moderní technologie. „Když jsem si před soutěží pročítala anotace všech přihlášených projektů, potěšily mě dva faktory. Všechny z těchto projektů jsou dle mého realizovatelné a pak i to samotné zpracování – jak si dnešní generace dokáže poradit s moderními technologiemi – to je úžasné,“ uvedla.

Komise se nakonec rozhodla ocenit první místo projektem Fun Point Dux, který vznikl na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově. Druhé místo získala Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie v Kadani. Třetí místo pak obsadila VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně.

Oceněným studentům a školám poblahopřála také Zdeňka Vachková, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Všichni ocenění si za svou práci zaslouží velký obdiv a uznání, protože svými projekty přispívají k rozvoji technických oborů a ke zvýšení zájmu mladých lidí o kvalitní technické vzdělání.

Úspěch této soutěže ukazuje, jak významné a inspirující je podporovat mladé talenty v jejich snaze o inovace a odborný růst, a jak důležitou roli hrají školy v přípravě nové generace odborníků, kteří budou formovat budoucnost průmyslu a technologií.