ÚSTECKO

Mšené-lázně rozhodují - větrné elektrárny ano či ne?

Obyvatelé lázeňského města Mšená-lázně budou mít možnost rozhodnout o budoucnosti místní energetiky prostřednictvím referenda. Předložený návrh na vypsání místního referenda splňuje všechny zákonné náležitosti, jak oznámil starosta obce Rostislav Lariš.

Malá zasedací síň byla při veřejném zasedání zaplněna k prasknutí. Mezi přítomnými byli jak odpůrci, tak i zastánci výstavby větrných elektráren, jejichž počet v katastrálním území obce může dosáhnout až čtrnácti. Starosta během představení návrhu sdělil, že otázka referenda zní: 'Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálním území obce Mšená-lázně?'

Téma referenda se objevilo již na dubnovém zasedání zastupitelstva, kdy obyvatelé požadovali jeho uskutečnění. Místo přímého schválení byli obyvatelé vyzváni k získání dostatečného počtu podpisů na podporu svého návrhu. Díky shromážděným 656 podpisům, výrazně více než bylo nutné, se referendum nakonec uskuteční spolu s volbami do Evropského parlamentu 7. a 8. června.

Názory obyvatel na výstavbu větrných elektráren se liší. Jedna starší obyvatelka, která žije poblíž centra obce, otevřeně vyjádřila svůj nesouhlas s projektem: 'Z těch elektráren je rachot. Postavit to tady, je blbost,' prohlásila. Podobný postoj zaujímají i lázeňští hosté, jako například žena z Prahy, která často navštěvuje obec kvůli její klidné atmosféře: 'Chceme zachovat klid lázeňského místa, větrné elektrárny by tomu mohly uškodit.'

Naopak se v obci najdou i zastánci ekologické energie. Jedna z místních maminek sdělila: 'S výstavbou větrných elektráren nemám problém. Vidím v tom příležitost pro budoucnost a možnost komunikace s investorem, která nám může přinést výhody.'

Výsledek referenda bude záviset na volební účasti, která bývá při evropských volbách nižší. Rozhodnutí občanů Mšená-lázně se stane klíčovým faktorem pro budoucí směr obce, zejména z hlediska ochrany životního prostředí a lokální identity. O tom, zda zvítězí moderní ekologické řešení nebo zachování tradiční lázeňské atmosféry, rozhodne hlasování v nadcházejících dnech.