LIBERECKO

Nalezené dokumenty z roku 1987 odhalují spojení s minulostí

Ve staré zanedbané schránce se nalezly papírové dokumenty uložené do dvou plastových desek. I když samotný nález nebyl překvapením, špatný stav dokumentů rozhodně zklamal. Schránka nebyla dostatečně těsně uzavřená a plastové desky nezabránily poškození papírových dokumentů, které byly volně vložené dovnitř.

Mezi nalezenými artefakty byla zakládací listina, která poskytuje informace o soše, městě a jeho tehdejších představitelích, a dokonce obsahuje plány do budoucna až do roku 2000. Při návštěvě byly také nalezeny noviny Českolipský nástup z 24. září 1987, které na rozdíl od ostatních dokumentů byly paradoxně ve velmi dobrém stavu.

„Měli jsme informace o tom, že v podstavci má být schránka. Byla to pro nás radostná chvíle, když jsme schránku skutečně objevili. Je to velmi intenzivní pocit propojení s historií, když jste prvním člověkem, který po téměř třiceti sedmi letech vidí její obsah. Doufáme, že se nám podaří dokumenty zachránit,“ uvedla starostka města Jitka Volfová. „Máme štěstí, že kopie zakládací listiny jsou uloženy v českolipském archivu, takže víme, co originální dokument obsahuje.“

Pokud se dokumenty podaří zachránit, město by rádo uspořádalo malou výstavu k příležitosti 35. výročí sametové revoluce, kde by se lidé mohli na listiny podívat. Obsah schránky byl předán do českolipského archivu k dalšímu zkoumání a restaurování.

Sochu Lenina odhalili v České Lípě před budovou Okresního výboru KSČ dne 31. října 1987 za přítomnosti delegací vedených tajemníkem ÚV KSČ Vasilem Biľakem a zástupci družebních okresů Hainichen a Alexandrov. Autorem sochy byl renomovaný sochař Ludvík Kodym.

Socha však na svém místě dlouho nevydržela. Již 12. dubna 1990 byly sochy V. I. Lenina a Rudoarmějce demontovány a uloženy do depozitáře. Někde se v minulosti uvažovalo i o prodeji či roztavení sochy, ale zůstala nepoškozená ve skladovacích prostorách města Česká Lípa.

Poslední možnost vidět sochu měli lidé během oslav 30. výročí sametové revoluce v roce 2019. Radnice plánuje znovu zpřístupnit sochu veřejnosti letos v listopadu při příležitosti 35. výročí sametové revoluce.