ZLÍNSKO

Nová cyklostezka propojí Paseky a sídliště

Zlín se připravuje na významné kroky směrem k rozvoji své infrastruktury pro cyklisty. Město plánuje vybudovat novou cyklostezku, která zajistí bezpečnější a pohodlnější spojení mezi různými částmi města a zároveň bude sloužit i chodcům. Místní samospráva oznámila, že stavební povolení je již vydáno a probíhá výběr dodavatele stavby.

Cyklostezka má dvě hlavní větve. První povede směrem ke Zlínským Pasekům a skončí u kruhové křižovatky poblíž čtvrti Mokré. Druhá se bude postupně zvedat podél Okružní ulice na sídliště a skončí na Luční ulici. Přechod pro chodce i cyklisty umožní přejet mezi oběma větvemi bez nutnosti zajíždět na hlavní silnici.

Místostarosta pro dopravu Michal Čížek zdůraznil, že cílem je začít se stavebními pracemi do letních prázdnin a dokončit je do konce příštího léta. Okružní ulice bude řešena pravděpodobně až v příštím roce, ale s konečným rozhodnutím se ještě čeká na domluvu se zhotovitelem.

Aktuálně jsou Jižní Svahy propojeny s centrem města pomocí smíšené cyklostezky, která vede od Baťovy vily kolem Tepla Zlín k budově Univerzity Tomáše Bati. Nová trasa směrem z Jižních Svahů by měla být ještě komfortnější.

Město také plánuje změnu dopravního režimu v ulicích Družstevní, Nad Stráněmi a Sluneční na jednosměrky, opraví tam dvě křižovatky a zřídí přechody. Další plánovaná cyklotrasa povede podél pravobřežní komunikace z Prštného ke křižovatce u Lidlu a kolem krajské nemocnice, kde se chystá kompletní remodelace Havlíčkova nábřeží. Práce by měly začít příští rok.

Jedním z dalších připravovaných projektů je cyklopodjezd pod plánovaným obchvatem Zálešné, čímž by se propojení všech hlavních cyklotras ve městě mělo stát realitou.