OLOMOUCKO

Nová zahrada v hospicu na Svatém Kopečku díky Věře Zukalové

Nápad na proměnu zahrady v areálu hospicu na Svatém Kopečku se zrodil přibližně před rokem. Když si předsedkyně spolku Dobré místo pro život, Věra Zukalová, prohlédla stávající stav zahrady, rychle začala jednat se zástupci charitního hospicu a pracovaly se na konkrétním plánu.

Nová zahrada má klientům hospicu poskytnout pohodlný přístup buď výtahem, nebo schodištěm z terasy do relaxační zahrady. Zahrada však bude přístupná také široké veřejnosti. Vstup pro návštěvníky z ulice povede přes samostatný vchod do samoobslužné kavárny. „Architekt Miroslav Pospíšil navrhl řešení, kdy návštěvníci mohou vstoupit do kavárny zvenku, projít směrem od Macků, koupit si něco na terase a zaplatit QR kódem, podobně jako v lesním baru,” uvádí Věra Zukalová.

Architekt Pospíšil dále zdůrazňuje, že zahrada bude místem otevřeným pro veřejnost, ale s možností určit míru přístupu do vnitřních prostor. „Projekt byl koncipován tak, aby uživatelé mohli rozhodnout, do jaké míry umožní veřejnosti vstup do prostoru zahrady, což původně byla možnost průchodu zahradou. Tato varianta nebude dostupná celoročně, ale spíše během specifických akcí,” vysvětluje Pospíšil.

Tým dobrovolníků již aktivně pracuje na získávání finančních prostředků pro tuto ambitiózní proměnu zahrady pod Bazylikou na Svatém Kopečku. Veřejnost může přispět na speciálně zřízený transportní účet nebo se přímo podílet na praktických pracích při budování zahrady. Podrobné informace a způsoby, jak přispět, jsou k dispozici na webu Dobrého místa pro život.

„Věřím, že klienti hospice na Svatém Kopečku brzy dostanou novou zahradu, místo klidu a relaxace, které bude zároveň oživením pro komunitu,” dodává Zukalová. Tento projekt slibuje nejen zlepšení kvality života klientů hospicu, ale také novou odpočinkovou zónu pro místní obyvatele.