OSTRAVSKO

Obavy o pitnou vodu! Obce na Opavsku proti zasypání starého lomu

Městečko Litultovice čelí vážné výzvě v podobě navrhovaného plánu na zasypání místního lomu stavebním odpadem. I když se lom jmenuje Mladecko, paradoxně se nachází na katastrálním území Litultovic. Poslední těžba zde proběhla kolem roku 2018, nyní je budoucnost této oblasti předmětem značné kontroverze.

Starosta Litultovic, Jan Birgus (SNK), upozorňuje na obří jámu, která zůstala po těžbě, a přilehlé prázdné provozní budovy. „Spodní voda v této lokalitě je propojena s naším rezervoárem, který zásobuje šest obcí a více než čtyři tisíce obyvatel. Jakékoli kontaminované látky by mohly ohrozit naši pitnou vodu,“ vysvětluje Birgus.

Kamenolom vlastní společnost Thorssen, která plánuje zavezení lomu milionem a půl tun stavebního odpadu a skrývkové zeminy. Její jednatel Dalibor Kučera tvrdí, že ohrožení spodní vody je neopodstatněné. „Zákon jasně stanovuje, jaké materiály mohou být do lomu naváženy. Určitě se nebude jednat o kontaminované věci. Neohrožujeme žádnou spodní vodu ani biotopy,“ argumentuje Kučera.

Starosta Birgus však není přesvědčený a zdůrazňuje, že také okolní obce se postavily proti tomuto záměru. „Jsem přesvědčený, že skutečný veřejný zájem zvítězí nad tímto podivným podnikatelským záměrem,“ dodává Birgus.

Ostravský krajský úřad zahájil tzv. zjišťovací řízení a do 21. července čeká na připomínky. V této fázi se k případu nevyjadřuje a bude muset rozhodnout, v jakém rozsahu a jak podrobně bude plán na zasypání lomu prověřovat.