PLZEŇSKO

Organizace Patron dětí daruje základní škole a jídelně finanční dar

„Smyslem charitativního projektu Patron dětí je pomáhat zdravotně i sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám. 16. základní škola a mateřská škola obdrží od organizace peněžitý dar ve výši 2 350 korun na úhradu stravného pro tři žáky pro rok 2024. Na letní příměstský tábor s vařením, který se koná od 22. července do 26. července, přijme od téže organizace 10. školní jídelna Plzeň dar ve výši 92 400 pro 22 dětí z rodin v těžké životní situaci nebo dětského domova,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.