OSTRAVSKO

Ostrava a Příbor jsou lídři v třídění odpadu

Obce v České republice jsou vázány ambiciózními cíly na třídění odpadu: do roku 2025 musí dosáhnout 60 % třídění, do roku 2030 65 % a v roce 2035 se očekává, že bude vytříděno 70 % komunálního odpadu. Nejlepší kraje v současnosti dokáží vytřídit přibližně polovinu odpadu, přičemž města dosahují průměrně 53 %. Informovala o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Moravskoslezský kraj, který se svým 48,25% výsledkem drží na čtvrtém místě, a Ostrava s více než 50 % patří mezi tři nejúspěšnější velká města v této oblasti. Přitom ještě v roce 2018 se Ostravě dařilo vytřídit pouze 35 % odpadu. Za poslední dva roky se podařilo zvýšit tuto hodnotu o deset procent.

'Tento úspěch je způsoben mimo jiné postupným rozšiřováním sběru tříděných odpadů a zavedením plošného sběru textilu a použitého jedlého oleje,' uvádí náměstek primátora Aleš Boháč. Město nadále pracuje na rozšiřování sběru všech využitelných složek komunálního odpadu.

Ostrava a Příbor ukazují správný směr

Příbor na Novojičínsku letos ve své kategorii vyhrál anketu 'O keramickou popelnici', která hodnotí úspěšnost obcí v třídění odpadu. 'Nyní jsme na 62 %, což je nad zákonnou hranici 60 % pro rok 2025,' uvedla Dita Kalužová z odboru životního prostředí. Městu se vyplatila snaha o co nejdostupnější třídění, s téměř stovkou stanovišť na třídění odpadu.

Nový Jičín loni dosáhl 50% hranice. “Čím snadnější je pro lidi třídění, tím lepší jsou výsledky. Nám velmi pomohla výměna kontejnerů. Klasické kontejnery, kam lze vhodit celý pytel odpadu, nahradily typy s malým kruhovým otvorem,' vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Význam správné infrastruktury

Havlíčkův Brod patří mezi města, kde se situace pomalu zlepšuje. 'Za poslední tři roky bylo vytřízeno zhruba 30 % komunálních odpadů,' uvedla vedoucí oddělení odpadového hospodářství Nikol Fikáčková. Před tímto obdobím to bylo pouze 20 %. Výrazné zlepšení přineslo zavedení nádob na třídění odpadu na všech kontejnerových stanovištích v bytové zástavbě od roku 2020.

Ekonomická motivace a sankce

Pokud obce nedosáhnou hranice 60 %, pocítí to ekonomicky. 'Hlavní motivací jsou rostoucí poplatky za ukládání odpadu na skládky a finanční odměny za vytřídění obalových složek,' uvedla Krejčí. Poplatek za skládkování bude v roce 2024 činit 1 250 Kč za tunu, v následujícím roce se zvýší na 1 500 Kč.

Nezvyšování míry třídění odpadu může obcím vynést sankce až do výše 200 tisíc korun. Města mohou investovat do výstavby třídících linek pro separaci odpadů, jako je tomu v Ostravě a plánuje se i v Havlíčkově Brodě. Takové projekty však znamenají významnou finanční zátěž, přičemž výstavba jedné linky stojí přibližně půl miliardy korun.