OSTRAVSKO

Ostrava slaví 100 let: průvod, koncerty a pivní speciál

Včera primátor Jan Dohnal připomněl, že před sto lety začala významná proměna Ostravy, kdy byla sedm moravských obcí - Moravská Ostrava, Hrabůvka, Mariánské Hory, Nová Ves, Přívoz, Vítkovice a Zábřeh - sloučena do jednoho města. „Československá vláda schválila záměr vytvořit Velkou Ostravu na konci roku 1923. Tím začal významný urbanistický a hospodářský rozvoj města, jehož počet obyvatel tehdy přesáhl sto tisíc,“ uvedl Dohnal.

Představitelé pěti městských obvodů, nástupců původně sloučených obcí, připravili od počátku tohoto roku téměř šest desítek aktivit na oslavu tohoto výročí. Mezi nejvýznamnější akce patří „Po stopách Velké Ostravy“ a „Sedm klíčů Ostravy“. Zaměstnanci knihoven, galerií, muzeí, kulturních spolků i farností se také zapojili do přípravy akcí.

„Naším cílem bylo zorganizovat zvláště přednášky a společenské akce pro rodiny s dětmi,“ řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová. „Někdo ocenil možnost podívat se do míst, kam nikdy nezavítal, jiní se vrátili na místa svého dětství.“

V sobotu ve 13 hodin se slavnostní průvod vydá z Vítězné ulice přes Sokolskou třídu a ulici 28. října až na Masarykovo náměstí. Rozmístění účastníků průvodu způsobí krátká dopravní omezení. Po skončení průvodu budou odpolední oslavy pokračovat. Mezi hlavní vystupující patří zpěvačka Elis Mráz, rodačka z Ostravy, a několikanásobný držitel Thálie zpěvák Tomáš Savka s big bandem Gangsters of Orchestra.

Během oslav budou moci návštěvníci ochutnat pivní speciál Jan Prokeš, pojmenovaný po významném ostravském představiteli. Na oslavy naváže Ostravská muzejní noc, která nabídne mimo jiné prohlídky běžně nepřístupných prostor Nové radnice.

Představitelé města a starostové obvodů na oslavách podepíší symbolické prohlášení jako poselství dalším generacím, které budou hermeticky uloženo pracovníky Archivu města Ostravy.