BUDĚJOVICKO

Otravy houbami v Jihočeském kraji. Pozor na jedovaté muchomůrky!

Nedávné případy otrav houbami v Jihočeském kraji upozornily na nebezpečí, které může číhat při sběru hub v přírodě. Mykoložka Kafková varovala veřejnost před záměnou muchomůrky růžovky, známé též jako masák, s prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou. Oba druhy mohou růst vedle sebe, což zvyšuje riziko chybné identifikace.

Podle odborníků je důležité sbírat pouze ty houby, které houbaři skutečně dobře znají. Otrava jedovatou houbou může mít různorodé a závažné následky, které se mnohdy objeví až po několika dnech. Příznaky otravy mohou zahrnovat nevolnost, zvracení a ospalost, ve vážnějších případech může dojít k selhání jater nebo ledvin.

Poslední dny na jihu Čech přinesly ideální podmínky pro růst hub. Příjemné teplé počasí následovalo po vydatných deštích, což vytvořilo optimální prostředí pro růst jak jedlých, tak jedovatých hub. Současná houbařská sezona je podle mykologů intenzivní, což vede k vyššímu počtu houbařů v lesích a také bohužel k nárůstu počtu otrav.

Mykologové také uvádějí, že vedle oblíbených muchomůrek růžovek rostou na podzimní sezonu houby jako stročky. „Je bláznivá sezona,' řekl jeden z mykologů. Varování ale platí i zde - opatrnost je klíčová. Odborníci doporučují mít při sobě houbařské atlasy nebo aplikace na identifikaci hub a nesbírat houby, u kterých si nejsou jistí.

Veřejné výstrahy a osvětové kampaně se snaží minimalizovat rizika, spojená s konzumací jedovatých hub. Mykologové nabádají lidi k opatrnosti a důsledné identifikaci hub, aby se předešlo tragédiím a potenciálně fatálním otravám.