VYSOČINA

Pelhřimovští dobrovolníci se zdravotním postižením pomáhají se sečením trávníků

„Tady máte naši sekačku, a tahle je od technických služeb,“ říká Jaroslav s úsměvem, jak vyprazdňuje koše u sekaček. Jaroslav je zaměstnancem společnosti FOVY s.r.o., která umožňuje lidem se zdravotním postižením najít uplatnění na trhu práce.

„Máme přidělený úsek od technických služeb a ten pravidelně sekáme,“ vysvětluje Jiří Mádlo, vedoucí provozu společnosti FOVY v Pelhřimově. „Naši zaměstnanci, kteří absolvovali příslušné zkoušky na obsluhu těchto strojů, se na sečení podílejí aktivně. Jedná se především o lidi s invalidním důchodem, kteří pracují pět hodin denně,“ dodává Mádlo.

Letos budou pracovníci FOVY s.r.o. sekat v oblasti ulice Sadová a okolo tenisových kurtů a dětských hřišť přibližně šestkrát. „Práce je pro nás výzvou, ale zároveň příležitostí ukázat, že i lidé s určitým omezením mohou být plně produktivní a profesionální,“ říká Jaroslav.

FOVY s.r.o. se zabývá nejen sečením trávy, ale také dalšími veřejně prospěšnými pracemi. Tato firma se snaží být příkladem v integraci lidí se zdravotním postižením do společnosti a pracovního procesu. „Našim zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení a dbáme na jejich bezpečnost při práci,“ uzavírá Mádlo.