PLZEŇSKO

Pět set nových stromků omladí park v Konstantinových Lázních

Na čtyři stovky malých jedliček zasázeli zaměstnanci Léčebných lázní Konstantinovy lázně a.s. ve středu 13. dubna, další stovku listnáčů vysadí v následujících dnech.

„V době covidu jsme se naučili, že když je potřeba, přiložíme všichni ruku k dílu. Práce v parku byly jednou z náhradních činností v době, kdy byly lázně bez pacientů a bez hostů. A teď jsme si to zopakovali. Máme to tady všichni rádi a tak se přičiníme o to, aby tady byl za nějaký čas silný a zdravý park, který blahodárně působí na mikroklima Konstantinových Lázní,“ uvedla ředitelka Léčebných lázní Konstantinovy Lázně a.s. Dana Jurásková.

Lázeňský park byl založen v roce 1803 zároveň s lázněmi. Podle dendrologického průzkumu z roku 2019 se v něm nacházelo téměř tisíc jehličnatých i listnatých stromů různého stáří. O rok později však musela být více než stovka zejména smrků kvůli suchu či kůrovci pokácena, v následujícím roce potkal ze stejných důvodů tento osud tři desítky stromů. Letos dvě silné vichřice polámaly dalších 40 stromů.   
 
„Abychom obnovili mohutnost parku, zasadili jsme nyní jedle na východním a západním okraji parku a následně vysadíme 50 buků a 50 dubů uvnitř parku. Snažíme se zachovat místa, kde se původně stromy nacházely, jen vysazujeme větší množství kvůli obavám o úhyn sazenic. Budeme muset také chránit mladé stromky proti okusu srnčí zvěří a zajíci, které v zimě láká klid v parku,“ uvedla ředitelka Dana Jurásková. Připomněla, že už loni zasadili zaměstnanci 50 jedlí v místech největšího kácení.
   
„Jedle jsme vybrali do lázeňského parku nejen proto, že nebývají napadeny kůrovcem, ale i kvůli tomu, že hezky vypadají a mají výraznou vůni. Buky a duby rovněž kůrovec nenapadá a navíc dodají parku rozmanitost i potravu pro různé živočichy, například pro veverky,“ vysvětlil lesní inženýr Martin Bubeníček. Když budou příznivé klimatické podmínky, mohou podle něj z dnešních sazenic jedlí vyrůst do pěti let pěkné metr vysoké stromy.      

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. jsou jedinými lázněmi v Plzeňském kraji. Hlavní léčebné metody spočívají ve využívání přírodních léčivých pramenů, tedy uhličité minerální vody, a to formami pitné kúry nebo koupelí. Lázně se zaměřují na komplexní diagnostiku, prevenci a léčbu kardiovaskulárních chorob, onemocnění pohybového systému, látkové výměny a dýchacího ústrojí.  Doplňující procedury zahrnují elektroléčbu, inhalace, parafínové zábaly, různé druhy masáží, oxygenoterapii i cvičení. Pobyt v lázních je vhodný i pro aktivní odpočinek a relaxaci.