PLZEŇSKO

Plzeň ocenila policisty, záchranáře a hasiče. Zachránili životy

Ocenění si převzali od primátora města Plzně Romana Zarzyckého, radního pro oblast bezpečnosti Jiřího Winkelhöfera. Akci pořádá magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Ocenění se účastnili také zástupci Ministerstva vnitra, zástupci Krajského i Městského ředitelství policie ČR, představitelé Fakultní nemocnice v Plzni, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje i územního odboru Plzeň, Městské policie Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Cizinecké policie, Plzeňského kraje a Západočeské univerzity a další.

„Uznání si zaslouží každý, kdo nějak pomohl druhému člověku a udělal skutek, který není samozřejmostí. Některé z činů jsou ale skutečně mimořádné a obdivuhodné, protože lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu. Všem oceněným zástupcům IZS, kteří předvedli mimořádné nasazení, děkuji za profesionální práci, při které navíc prokázali i velký kus odvahy a hrdinství,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký a popřál oceněným především pevné zdraví a klidný advent.

„Po zhodnocení celého roku 2022 bylo vybráno 14 kandidátů z řad státní a městské policie, záchranářů a hasičů, kteří byli za svou obětavost, statečnost a pohotovost dnes odměněni památečními plaketami a věcnými dary. Přeji vám především, ať máte příští rok klidnější, než letošní a děkuji vám z celého srdce za vaši práci,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Ocenění za mimořádné činy při záchraně lidského života a majetku získali:
1. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dne 15. června 2022 vyjela hasičská jednotka z požární stanice Plzeň Střed do Doubravky k záchraně osoby z výšky. Dle oznamovatele se jednalo se o roční dítě, které se pohybovalo na parapetu otevřeného okna ve čtvrtém patře bytového domu. Jednotka po příjezdu okamžitě začala připravovat ustavení výškové techniky. Situaci komplikovala parkující osobní vozidla, muselo se couvat, zajíždět po chodníku a k tomu zde překážely vzrostlé stromy a křoviny. Strojník vozidla nekompromisně a bez zdržení ustavil automobilový žebřík. Zbývající členové jednotky improvizovaně rozložili deky pro zachycení dítěte v případě pádu. Po bleskovém ustavení výškové techniky pak došlo k rychlé záchranné akci, kdy dva hasiči vyjeli s žebříkovou sadou do okna a dítě stáhli k sobě. Všichni zasahující hasiči si prožili velmi intenzivní stres a emoce, naštěstí však s dobrým koncem.

Poděkování si zasluhují příslušníci HZS Plzeňského kraje územního odboru Plzeň ze stanice Plzeň Střed:
    • velitel – Václav Šiml (omluven)
    • strojník – Filip Kopecký
    • hasič – Aleš Vyzrál (omluven)
    • hasič – Lukáš Fořt


2. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

V září v dopoledních hodinách obdržely výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby včetně letecké záchranné služby tísňovou výzvu k dopravní nehodě osobního automobilu s nárazem do stromu, kde se nacházela zaklíněná mladá těhotná žena v bezvědomí. Inspektor provozu Tomáš Bokota se zrovna pohyboval poblíž místa události a na místo dorazil cca do dvou minut od volání. Spolu se svědky na místě vypáčil zadní dveře a provedl život zachraňující úkony ve vozidle do příjezdu HZS. Po vyproštění zahájil kardiopulmonální resuscitaci spolu s výjezdovou skupinou letecké záchranné služby.
    • inspektor provozu –Tomáš Bokota


3. Městská policie Plzeň + Policie ČR:

Bylo 22. ledna krátce po půl třetí ráno, když přijeli strážníci Jakub Staněk a Pavel Jiras k čerpací stanici v Plzni na Domažlické třídě načerpat pohonné hmoty do služebního vozidla. Výdejní stojany však byly vypnuté, po krátkém vyčkávání se tedy vydali obsluhu pumpy najít. Zakrátko ji uviděli, ležela bezvládně na podlaze uvnitř uzamčené provozovny. Mezitím, co strážník Pavel Jiras vyrozuměl operační oddělení, které informovalo kolegy z PČR, a volal zdravotnickou záchrannou službu, snažil se strážník Jakub Staněk dostat dovnitř k muži. Jakmile se mu podařilo vytlačit křídlo posuvných dveří, spěchali s kolegou k bezvládnému muži na pomoc. U postiženého, který nereagoval na jakékoliv podněty, obnovili průchodnost dýchacích cest a začali s resuscitací. V nepřímé masáži srdce pokračovali i po příjezdu policistů s defibrilátorem a společně s Jonášem Eichingerem, Václavem Königsmarkem a Milanem Fialou pokračovali v nepřímé srdeční masáži až do příjezdu záchranářů. Ti jej po obnovení základních životních funkcí transportovali do nemocničního zařízení. Bohužel i přes veškerou snahu lékařů muž v nemocnici zemřel.
    • Jakub Staněk – Městská policie Plzeň
    • Pavel Jiras – Městská policie Plzeň
    • Jonáš Eichinger – Policie ČR
    • Václav Königsmark – Policie ČR
    • Milan Fiala – Policie ČR


4. Městská policie Plzeň

Strážník Magdaléna Topinková byla 30. března 2022 během dohledu u škol upozorněna všímavou ženou na valící se hustý dým z okna bytu panelového domu ve Skupově ulici. Okamžitě proto zalarmovala hasiče a přivolala si kolegy na pomoc. Na místo se dostavila motorizovaná hlídka služebny Městské policie Plzeň-Bory ve složení strážníků Jindřich Březina a Miroslav Veverka. Hlídka na nic nečekala, a ještě, než k ní dorazili hasiči a zástupci ostatních složek IZS, začala burcovat obyvatele domu a varovala je před nebezpečím požáru. Zároveň s tím se snažila lokalizovat přesně místo zakouření, což se jí následně podařilo. Jakmile majitelka bytu ve třetím patře domu, která předtím postávala na chodbě, otevřela jediné uzavřené dveře v bytě, začal se valit ven hustý dým. Strážníci vyvedli stařenku (89 let) do bezpečí. Venku před domem se ujali seniorky záchranáři. Strážník Topinková po celou dobu zajišťovala před domem koordinaci evakuovaných obyvatel a předávala informace přijíždějícím složkám IZS. Díky včasnému a profesionálnímu zásahu strážníků nedošlo k významné škodě na majetku.
    • Magdaléna Topinková
    • Jindřich Březina
    • Miroslav Veverka


5. Městská policie Plzeň

Bylo 1.listopadu 2022, pár minut před půl desátou dopoledne. Strážník Bohuslav Bradáč ve službě projížděl na kole jako obvykle lesní cestou od Kamenného rybníka k Třemošenskému rybníku, když uviděl na provazu uvázaném na větvi stromu za krk viset muže. Seskočil z jízdního kola, a protože neměl u sebe nůž, nazdvihl tělo visící ve výšce, snažil se nahmatat tep a druhou rukou vytáčel tísňovou linku 158 a linku 156 pro přivolání posil a vyslání zdravotníků na místo. Cca do 10 minut od zavolání dorazili policisté ČR. Po celou tu dobu strážník muže přidržoval nadzdviženého ve výšce tak, aby smyčka provazu hrdlo více nesvírala. Policisté muže odřízli a zahájili oživování. V resuscitaci pokračovali do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si muže převzala do své péče a transportovala jej do Fakultní nemocnice Plzeň.
    • Bohuslav Bradáč (omluven)