PLZEŇSKO

Plzeň posedmé hledá nejlepší pedagogy mateřských a základních škol

Již tradičně tak západočeská metropole chce ocenit výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Zároveň udělí i cenu mecenáš školství a profesionál ve svém oboru bude uveden do síně slávy. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku oceněných proběhne 14. června 2022 ve 14 hodin, letos poprvé v Obřadní síni plzeňské radnice.

„Zaměstnanci našich základních a mateřských škol mají za sebou dva extrémně náročné školní roky poznamenané pandemií koronaviru. Museli se ze dne na den vyrovnat s přechodem na distanční výuku, poté se částečně vrátili do škol, ale museli se vyrovnat zároveň s prezenční i distanční výukou. Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům našich základních a mateřských škol za jejich obětavou práci pro naše školy a letošní oceňování bude, věřím, milým poděkováním a zakončením těch náročných časů,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová uplynulé školní roky a doplnila: „Nominace podávají ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost. Oceňujeme jednotlivce, cena může být udělena i in memoriam. Cílem je ocenit pracovníky ve školství za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzně.“

Ocenění je pro školní rok 2021/2022 vyhlášeno v 6 kategoriích:

    a. Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
    b. Pedagog roku základní školy – otevřená kategorie pro veřejnost
    c. Pedagog roku mateřské školy – otevřená kategorie pro veřejnost
    d. Provozní zaměstnanec roku – otevřená kategorie pro veřejnost
    e. Mecenáš plzeňského školství
    f. Mimořádný počin plzeňského školství – otevřená kategorie pro veřejnost

„Odbor školství, mládeže a tělovýchovy žádá veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií nejdéle do 13. května 2022. Návrhy na udělení ocenění za školní rok 2021/2022 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol, případně zřizovatel,“ doplnila Dagmar Škrlantová, vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou, součástí přihlášky je zdůvodnění, proč veřejnost či ředitel školského zařízení navrhuje daného kandidáta na ocenění (v délce maximálně jedné strany A4). Každý může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.

Nominace se podávají do 13. května 2022 na adresu:

Statutární město Plzeň
Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na elektronickou adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.