PLZEŇSKO

Plzeň rozdělí téměř 130 tisíc korun rezidenčním umělcům

Rozhodli o tom zastupitelé města Plzně a také radní.

„Zastupitelé nyní ve čtvrtek 16. května schválili podpořit dva projekty připravované zapsanými ústavy Johan a Plzeň 2015. Oba naplňují hlavní cíl našeho dotačního programu – tedy přilákat do města v rámci rezidencí nové tvůrce, know-how, myšlenky a nápady. Nová umělecká díla pak může zhlédnout plzeňská veřejnost,“ řekla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková. Dodala, že podpora třetího projektu, jenž připravil umělecký soubor Tygr v tísni, byla schválena Radou města Plzně 25. dubna 2024.

Projekty podpořené z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů:

    • Johan, zapsaný ústav, získá 39 950 korun (schváleno zastupitelstvem) na rezidenční pobyty v Moving Station. Umělci z České republiky i ze zahraničí budou moci k přípravě svých divadelních inscenací využívat profesionální podmínky, moderní technologie i konzultace s odborníky, které jim budou poskytnuty v prostoru pro kulturu, současné umění a vzdělávání Moving Station v Plzni na Jižním Předměstí.

    • Plzeň 2015, zapsaný ústav, získá 50 000 korun (schváleno zastupitelstvem) na rezidenční program OPEN A.i.R. Cílem je poskytnout v Plzni zázemí zahraničním umělcům, kteří vytvoří umělecké dílo na objektu schodiště na adrese alej Svobody 21 v rámci rozšířeného programu streetartového festivalu WALLZ no. 5. 

    • Tygr v tísni, umělecký soubor, získá 39 950 korun (schváleno Radou města Plzně) na v Plzni realizovanou přípravu divadelního představení Krajina se sklady, jež je osobitým obrazem moderních dějin západočeského pohraničí.