PLZEŇSKO

Školky v Plzni se připravují na děti uprchlíků, vzniknou odloučená pracoviště

Dohromady vznikne díky navýšení téměř 350 nových míst, většina z nich ale v samostatných nových prostorech mimo školky jako jejich odloučená pracoviště. Kolik přesně ukrajinských dětí bude do školek přijato, ukáží až zápisy, které se pro děti uprchlíků konají 11. a 12. července. Přijímání ukrajinských dětí nebude na úkor dětí Plzeňanů a město garantuje po ukončení zápisů přijetí všech dětí s trvalým bydlištěm v Plzni od věku čtyři a více let, na většině obvodů pak i dětí tříletých. Dále budou děti plně tříleté, které nebyly přijaty při jarních zápisech, stejně jako v minulých letech, postupně přijímány na dodatečně uvolněná místa, a to až do konce srpna.

„Podle údajů Ministerstva vnitra je v Plzni registrováno kolem 520 dětí ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do šesti let, tento údaj byl k 2. květnu. Do doby zápisů se počet ještě může měnit z důvodu nově příchozích i odcházejících. Uprchlíci nemají povinnost nahlašovat návrat na Ukrajinu ani případně transit do jiné země. Tato data tak můžeme brát jako maximální možný počet dětí, které by mohly mít zájem o docházku do mateřské školy. Pro nás z toho plyne, že je nutné vytvořit dostatečnou kapacitu, k čemuž po dohodě s obvody přistupujeme,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Největší zájem o místa ze strany uprchlíků město předpokládá ve školkách na území největších městských obvodů. Právě ty tak požádaly o navýšení kapacit a vytvořily nová místa. Ta vzniknou nejen ve stávajících objektech školek, ale hlavně v nově vytvářených třídách mimo prostor mateřských škol. Odloučená pracoviště připravuje šest mateřských škol, konkrétně 23., 24., 37., 51., 64. a 78. MŠ, jejich kapacita bude celkem 279 dětí. Například 64. MŠ vytvoří dvě třídy pro 50 předškoláků v budově bývalé konzervatoře ve Školní ulici, 50 dětí najde zázemí v Sedláčkově ulici v bývalém objektu Čedoku, a to jako odloučené pracoviště 24. MŠ, pod níž budou fungovat ještě i další dvě třídy v objektu Pekla v Pobřežní ulici. Jako školková třída poslouží i prostory v kulturním domě Šeříkovka, zázemí Sokola v Koterově a další.