PLZEŇSKO

Plzeňští radní rozvezli vánoční dary do 21 sociálních zařízení

Klientům dovezli vánoční dárky v celkové hodnotě zhruba 200 tisíc korun, poděkovali vedení i zaměstnancům za jejich skvělou práci a současně všem popřáli jen to nejlepší v novém roce. Takzvanou Spanilou jízdu zajistil, včetně doprovodu všech radních, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně a je již několikaletou tradicí. Vloni se z důvodu pandemie covidu-19 nekonala, město pouze dárky zaslalo. 

„Vánoce jsou svátky míru, tradic, setkávání i naděje. Jsem moc rád, že jsme v tomto duchu mohli navštívit plzeňská sociální zařízení, která poskytují velmi důležitou péči o své klienty, o naše občany. Je mou milou povinností poděkovat každému zaměstnanci těchto zařízení, protože taková práce je ve své podstatě posláním,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký, který osobně navštívil Domov sv. Zdislavy, Denní stacionář Jitřenka a Domov sv. Jiří.

Jiří Šrámek, radní města pro oblast sociálních věcí a aktivního začleňování seniorů navštívil zařízení Čtyřlístek Městského ústavu sociálních služeb Plzeň, Dětské centrum Na Chmelnicích a sdružení MOTÝL. „Spanilá jízda je již tradiční akcí, kterou připravuje magistrátní odbor sociálních služeb vždy v době předvánoční. Jednou z mých cest, kam jsem zavítal, bylo Dětské centrum Na Chmelnicích, které dělá velmi záslužnou činnost v péči o děti, kterým osud bohužel nepřál. Přeji dětem, aby ve zdejší velké rodině, se všemi úžasnými tetami, byly pořád tak šťastné, jako dosud, ale především, aby v budoucnu našly svoji milující rodinu. A moc děkuji zaměstnancům tohoto centra i všech plzeňských sociálních služeb za jejich neskutečně obětavou práci, která je psychicky velmi náročná. Klobouk dolů za jejich služby,“ dodal s uznáním radní Jiří Šrámek.

První náměstek primátora Pavel Bosák obdaroval Středisko sociální rehabilitace Plzeň, zařízení Diakonie Západ – stacionář Človíček a Domov ve zvláštním režimem Petrklíč. Náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar zavítal do Senior residence Terasy, Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček, Mezigeneračního dobrovolnického centra Totem. Dárky od náměstkyně Lucie Kantorové putovaly do Rané péče KUK, Domova sv. Alžběty a do zařízení MáTa pro rodinu. Radní pro oblast kultury Eliška Bartáková potěšila klienty a zaměstnance Dětského centra, Hospice sv. Lazara a Domova se zvláštním režimem Sněženka. Radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková zavítala do Naděje, Domova sv. Františka a do Střediska křesťanské pomoci. Radní pro oblast nakládání s majetkem Vlastimil Gola byl hostem spolku neslyšících Plzeň, Tyfloservisu a Tyflocentra. Radní pro oblast sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek navštívil Občanské sdružení ProCit, Sdružení Ty a Já a také Domovinku.