PRAHA

Praha letos otevře nejvíce nových úseků cyklotras v historii. Naváže tak na rozsáhlé loňské investice

Investice do cyklodopravy budou v hlavním městě i nadále pokračovat ve zvýšené míře. „Jenom přes Technickou správu komunikací investujeme 127 milionů korun a s dotacemi pro městské části se letos dostáváme na necelou čtvrt miliardu. Otevřeme nejvíce nových úseků cyklotras v historii. To je výsledek intenzivní přípravy z posledních let,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr. Vznikne například bezmotorový podjezd Mánesova mostu k objížďce složité křižovatky Klárov na trase A1, sloužit začne nový cyklopás na Smetanově nábřeží a nově bude pro cyklisty vyhrazena část chodníku podél Strakonické ulice u smíchovského lihovaru. Bude také rozšířena nevyhovující stezka A2 na Rohanském ostrově, nové cyklostezky by dále měly vzniknout od lávky pod Městským okruhem do Komořan, od Labutě v Krči na Kačerov, podél ulice Staroklánovické nebo od Průmyslové ulice na Jahodnici. Rozšíří se také stezka A22 z Braníka. „Donedávna se dařilo realizovat spíše ty jednodušší části stezek a tras celoměstského významu. Nyní konečně také dochází na složitější úseky, které byly historicky odkládány či se dlouhé roky jen připravovaly,“ řekl předseda cyklistické komise na pražském magistrátu Radek Čermák. V centru města budou moci cyklisté použít také novou lávku mezi Holešovicemi a Karlínem, která je investicí téměř za 200 milionů korun. Hlavní město Praha v loňském roce udělalo také rekordní krok ve výstavbě infrastruktury pro cyklisty. Těm začalo nově sloužit celkem 21 kilometrů nových cyklostezek, skoro dvakrát tolik, co za předchozí tři roky dohromady. Vzniklo také 27,5 kilometru cyklopruhů, 19 nových cyklistických přejezdů a 37 nových úseků cykloobousměrek. Výrazné investice budou pokračovat i v letošním roce. Dynamický rozvoj cyklistické infrastruktury tak pokračuje v době, kdy se kolo stává stále oblíbenějším dopravním prostředkem Pražanů. „Loňský rok potvrdil výrazný růst obliby cyklodopravy. Sčítače zaznamenaly bezmála 5,9 milionu jízd Pražanů po městských cyklistických trasách. Ze sčítačů také víme, že počet průjezdů se od roku 2019 v podstatě zdvojnásobil a alespoň jednou za měsíc jede v Praze na kole 456 tisíc Pražanů. Původně jsme měli za to, že může jít o jednorázový nárůst v souvislosti s koronakrizí. Ukázalo se ale, že jde o jednoznačný trend růstu obliby cyklistiky. Tomu napovídá i skutečnost, že velká část jízd se uskuteční v pracovních hodinách všedních dní. Cyklistika se prostě stává běžnou formou dopravy Pražanů po městě. A to je dobře. Každý cyklista je o jedno auto méně v zaplněných ulicích nebo uvolňuje místo k sezení v MHD,“ popsal náměstek Adam Scheinherr. Alespoň jednou za měsíc přitom v Praze nyní na kole vyjede každý druhý dospělý člověk. Od roku 2019 celkové investice do cykloinfrastruktury dosáhly 1 037 milionů korun včetně financí, které bude město letos investovat. Z toho zhruba polovina finančních prostředků je proinvestována prostřednictvím městských částí. V letošním roce 2022 dosahuje výše investic po součtu 127 milionů z rozpočtu Technické správy komunikací hl. m. Prahy a 118 milionů z dotací pro městské části necelou čtvrt miliardu korun. Dotace pro městské části se letos přidělují projektům s již vydaným stavebním povolením a připraveným k realizaci. Objem peněz tak plně koresponduje s širším rozpočtovým rámcem investic do cykloinfrastruktury (např. při započítání Štvanické lávky) přesahující více než půl miliardy. Z loni otevřených 21 kilometrů nových cyklotras připadá nevětší část na úseky, které doplňovaly dlouhodobě chybějící části na jinak souvislých trasách. Jedná například o trasu u Rokytky, dokončena byla se stezka na trase A2 do Vraného nad Vltavou, doplnil se chybějící úsek A21 v Modřanech, poslední nezpevněný úsek A 202 z Kunratic do Vestce, rozšířila se stezka A 1 v Radotíně a stezka A2 z Komořan do Zbraslavi nebo na Rohanském ostrově. Kromě toho vzniklo 27,5 kilometru cyklopruhů. I letos bude hlavní město pokračovat ve vyznačování nových cyklopruhů na místech, kde není možné vybudovat oddělené obousměrné stezky v dostatečných parametrech. Důraz je také kladen na to, aby nebyly ubrány jízdní pruhy pro automobily. Každý návrh je vždy důkladně projednán s městskou částí a s orgány státní správy, jejichž souhlas je nezbytný. Přílohy: Cyklopruhy v hlavním městě a jejich přínos pro dopravu Přehledná informace o hlavních realizovaných projektech rozvoje bezmotorové infrastruktury v Praze 2019 – 2021 a výhled 2022 Cyklosezóna 2022 - Praha a investice do cyklistické infrastruktury Značení cyklopruhů - vysvětlení Značení cyklopruhů