PRAHA

Praha pokračuje v podpoře mentoringového programu pro mladé lidi odcházející z dětských domovů

Program Patron propojuje proškolené dobrovolníky s dětmi v ústavní péči, které se připravují na odchod po dosažení plnoletosti. Program pomáhá mladým lidem vytvářet si dlouhodobé vztahy a vzájemná pouta, která vydrží po odchodu ze zařízení a stanou se tak zdrojem neformální podpory mladého člověka při zvládání náročných životních situací. „Mám radost, že Rada hlavního města schválila pokračování a rozšíření podpory pro projekt Patron, protože pro mladé lidi z dětských domovů je plnoletost a odchod ze zařízení obdobím plným obav, ale i strachu, co s nimi bude, když se něco pokazí. Na rozdíl od svých vrstevníků často nemají nikoho, na koho by se mohli obrátit, když se ocitnou v problému. Jednou z mála možností, jak podporovat vztahy mezi dětmi a dospělými, kteří žijí mimo zdi ústavu, jsou mentoringové a patronské projekty neziskových organizací, jako je Liga otevřených mužů,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví. Dotace 200 tisíc Kč je určena na podporu pěti stávajících patronských dvojic, v jejichž rámci jsou podporováni dospívající v dětských domovech na území hlavního města Prahy. Dále budou podpořeni další dospívající, kteří mají o svého patrona či patronku zájem. Finanční prostředky tak budou využity na oslovení potenciálních dobrovolníků, jejich výběr, proškolení, seznámení se s dospívajícími v rámci seznamovacího víkendu a zajištění průběžné supervizní podpory, která je nezbytnou podmínkou pro to, aby mentoři mohli dobře zvládat svou podpůrnou roli.