PRAHA

Praha poskytne dotaci na výtvarnou soutěž na umělecké dílo pro sídliště v Praze 14

Jedná se o projekt v rámci programu Umění pro město, předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací ve vnitrobloku Vybíralka 25 v Praze 14 na Černém Mostě. Realizaci projektu doporučila Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru a Rada hl. m. Prahy s poskytnutím dotace souhlasila dne 19. dubna. „Sídliště Vybíralka je posledním pražským sídlištěm postaveným před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek vyčlenit až 4 procenta z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Ve spolupráci s Prahou 14 tu otevíráme jedinečnou příležitost pro současné umělce, jejichž díla přispějí k revitalizaci sídliště a obohatí místní veřejný prostor o umělecké prvky, které zde dlouhodobě chybí,“ uvedla radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková. Z otevřené dvoukolové soutěže by měla vzejít čtyři interaktivní site-specific výtvarná díla, která mají být umístěna v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla by měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit. Cílem je zlepšit a za pomoci uměleckého vstupu dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. „Pražská sídliště dlouho stála stranou zájmu vedení města. Tento přístup měníme například i programem Umění pro město. Necentrální části Prahy potřebují revitalizovat a přizpůsobit tak, aby i zde Pražané rádi trávili svůj volný čas ve veřejném prostoru,“ dodal Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hlavního města Prahy.