PRAHA

Praha potvrdila, že se zaměří na individualizovanou péči o ohrožené děti v pobytových službách

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové se již druhým rokem komplexně modernizuje, což spočívá v rozvoji nových terénních a ambulantních služeb, ale také v přerodu bývalého kojeneckého ústavu na komunitní pobytovou službu. Cílem tohoto kroku je, aby i děti, které zůstávají umístěné mimo rodinné prostředí, měly přístup k individualizované péči v běžném prostředí. Proces změny naplňuje nároky na proměnu ústavní péče, jejímž výsledkem je komunitní péče v domácnostech, kde každodenní fungování a poměr počtu pracovníků a dětí umožňuje individualizovanou péči a maximální rozvoj dítěte. Transformace zařízení vychází z ověřených poznatků o potřebách dítěte a nárocích na domácnosti pro malé děti i pro děti se specifickými potřebami podpory. Radní hl. m. Prahy proto schválili, že se kapacita zdravotní pobytové služby, tzv kojeneckého ústavu, promění v souladu s principy komunitní péče na čtyři domácnosti po maximálně 4 lůžkách v bytě, kde o děti pečuje tým pečovatelů tak, aby doma s dětmi byli vždy alespoň dva dospělí. Tento model je akceptovaný Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy, avšak předpokládá dofinancování domácností hlavním městem. Centrum Charlotty Masarykové aktuálně provozuje dvě takové domácnosti, zbývající dva byty by organizace měla otevřít v průběhu příštího roku. „Jsem moc ráda, že jsme s kolegy v Radě hlavního města Prahy schválili tento minimální standard péče o děti dlouhodobě umístěné k pobytu mimo rodinu, které potřebují více podpory. Apeluji v tomto smyslu také na stát, aby změnil vyhlášku, která ve své době přinesla lepší standard péče o děti, ten je však již překonaný. Není běžné, aby v 21. století tzv. „rodinná skupina“ měla 6 až 8 dětí. Je potřeba, aby i děti, které se nepodaří vrátit do rodiny či pro ně najít náhradní rodinnou péči, měly přístup k individualizované pobytové péči. Proto již nyní zajišťujeme pro velmi zranitelné děti komorní a individualizovanou podporu, ta je možná pouze v prostředí, které co nejvíce funguje jako běžná domácnost,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. „Nová legislativa přinesla nutnost zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti zpravidla do 3 let věku.  Cílem této změny je umožnit malým dětem život v pěstounské péči, která lépe zajistí potřeby dětí v tomto raném věku. Vždy však budou existovat děti, pro které se  pěstouny najít nepodaří ať už kvůli jejich zdravotním komplikacím či proto, že půjde o velké sourozenecké skupiny.  Pro tyto děti je třeba zajistit novou  kapacitu v komunitní pobytové službě  v režimu dětského domova jako školského zařízení. Vznik nových 16 míst umožní uspokojit tuto poptávku dle nového pražského standardu, který reaguje na specifické potřeby dětí a stanovuje, aby v bytě žily maximálně čtyři děti, z nichž jedno je dítě s postižením.  Sourozenci tak budou moci setrvat v rodinných vazbách a postižené děti nebudou muset odcházet do sociálních zařízení, ale budou moci dále vyrůstat ve skupině dětí, na které jsou zvyklé,“ dodává Radka Soukupová, ředitelka Centra Charlotty Masarykové.