PRAHA

Praha představila svou kulturní politiku do roku 2030

Kultura přístupná pro všechny skupiny obyvatel, udržitelná jak environmentálně, tak ekonomicky a inspirativní v mezinárodním měřítku - taková je vize nové pražské kulturní politiky, kterou 19. dubna 2022 projednala Rada hlavního města Prahy. „Abychom dosáhli této ambiciózní vize, musíme spolupracovat napříč obory, systematicky sbírat data, podporovat kulturní a kreativní odvětví a rozvíjet kulturu v lokalitách,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch. Na podobě nové kulturní politiky se pracovalo v rámci ročního participativního procesu. Do pracovních skupin a individuálních konzultací se zapojili jak mezinárodní odborníci v oblasti kulturního plánování, tak desítky pražských aktérů. Politiku mohli připomínkovat i samotní Pražané. Své podněty vznášeli v rámci kontinuálních on-line konzultací a veřejných projednání. „V nové politice jsme se zaměřili na širší pojetí kultury. Ta v dokumentu není vnímána pouze jako umění a umělecké aktivity, ale jako oblast významná pro ekonomický rozvoj či sociální soudržnost,“ říká Petr Peřinka, ředitel organizace Kreativní Praha, z.ú., která politiku vypracovala, a dodává: „Tento posun reprezentují třeba připravované projekty, jakými jsou Kreativní inkubátor v Pražské tržnici v Holešovicích či projekt Pražské plácky, jež umožňuje obyvatelům Prahy využívat opomíjené části veřejného prostoru pro kulturní aktivity.“ Kulturní politika se bude implementovat pomocí každoročních akčních plánů, které bude monitorovat odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Kreativní Prahou. „Nevznikl jen dokument, který zůstane v šuplíku. Jeho součástí jsou i konkrétní projekty, s kterými plánujeme využít výzvy v rámci Národního plánu obnovy jako například Multifunkční prostor v Presslově ulici nebo Kreativní inkubátor,“ popisuje Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu. Dokument „Kulturní politika hlavního města Prahy 22+“ musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Příloha: Kulturni´ politika hlavni´ho meˇsta Prahy 2022+