PRAHA

Praha schválila postup pro nákup elektřiny na polovinu roku 2023

Harmonogram je připraven tak, že dodávky budou zajištěny od ledna pro všechny zapojené organizace, kterých je takřka 200. O zajištění se postará příspěvková organizace města Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), která je pověřena prováděním centralizovaných nákupů el. energie a plynu jak pro hl. m. Prahu, tak i pro příspěvkové organizace. Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v minulém týdnu, které bylo ve znamení stále pokračujících povolebních vyjednávání, nebyl schválen výběr dodavatele elektřiny pro Magistrát hl. m. Prahy a takřka 200 příspěvkových organizací města.   Materiál byl předtím schválen radou města a kladně projednán ve dvou výborech zastupitelstva, přesto nebyl v ranních hodinách schválen. Materiál byl v prvním hlasování podpořen členy zastupitelstva stávající koalice i několika členy výboru finančního, chyběl však jeden hlas do potřebných 33 hlasů.  Hlavní město Praha se vzniklým stavem dostalo do krizové situace, kdy muselo ve velké časové tísni pro sebe a své příspěvkové organizace vyřešit postup tak, aby reálně došlo k zajištění dodávek elektrické energie pro období od 1. ledna 2023 do 30. června 2023. Zakázku připravila příspěvková organizace města Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), která je pověřena prováděním centralizovaných nákupů el. energie a plynu jak pro hl. m. Prahu, tak i pro organizace města. PSOE tak nyní může zajistit elektřinu za podmínky nákupu za spotové ceny a přiměřené marže dodavatelem, která bude předmětem nabídky.  Současně bude respektováno stávající zastropování ceny ve smyslu nařízení vlády č. 298/2022 Sb., v platném znění, které nabude účinnosti od 1. ledna 2023. V lednu pak bude zahájena příprava nového zadávacího řízení na zajištění dodávek na další období od poloviny roku 2023. Rada hl. m. Prahy sice na svém pondělním jednání musela veřejnou zakázku na nákup elektrické energie zrušit, což bylo nezbytné po rozhodnutí pražského zastupitelstva, nicméně přijala ve spolupráci s PSOE taková opatření, aby dodávka elektrické energie byla zajištěna. „Nacházíme se v bezprecedentní a složité situaci s turbulentním vývojem na trhu s energiemi zaviněném invazí Ruské federace na Ukrajinu. Dnešním rozhodnutím jsme vyřešili nákup elektřiny pro další období. Věřím, že v novém roce město bude pracovat co nejdříve ve standardním režimu s novým vedením města tak, aby k podobným situacím při jednání zastupitelstva nedocházelo,“ říká Jana Plamínková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.