PRAHA

Praha vybere zhotovitele, který do dvou let postaví nový parkovací dům Dědina

Vznik parkovacího domu Dědina připravuje hlavní město Praha jako náhradu za úbytek parkovacích stání v ulici Vlastina, která zaniknou po blížící se výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka - Dědina. Toto řešení bylo přijato v rámci participace s obyvateli Prahy 6. „Tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu začneme stavět na konci června letošního roku. Je to další důležitá investice do kolejové městské hromadně dopravy, která přivede koleje do rozvíjející se oblasti u sídliště Dědina. Musíme ale myslet taky na místní a jejich komfort žití. Proto jdeme Pražanům z Prahy 6 vstříc výstavbou parkovacího domu, aby mohli pohodlně parkovat v blízkosti svých domovů, když zrovna nebudou chtít využít nové tramvajové tratě,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr. Předmětem plánované veřejné zakázky je provedení komplexních stavebních prací podle vypracované projektové dokumentace. Ta vznikla na základě vítězného návrhu, který vzešel z architektonické soutěže na zpracování řešení parkovacího objektu na sídlišti Dědina, dále řešení souvisejícího parteru a také na podobu parkových úprav v rámci dotčeného území. Hodnota této zakázky je 290,4 milionů Kč s DPH. Objekt parkovacího domu v ulici Vlastina u křižovatky s ulicí Drnovská bude řešen jako železobetonový skelet se třemi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem. Střecha objektu bude částečně kryta pergolou s popínavou zelení, která se bude nacházet i na stěnách orientovaných k přilehlému panelovému domu. Celková kapacita domu bude 290 parkovacích stání. Samotná výstavba je naplánovaná na roky 2023 a 2024. Pražští radní zároveň schválili i úpravu celkových nákladů investiční akce na 308 milionů Kč včetně DPH. Původní hodnota byla stanovena na základě odhadu už před vypsáním veřejné architektonické soutěže v roce 2017. Záměr musí schválit ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy na červnovém zasedání, hned poté už bude zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky.