PRAHA

Pražané mají příležitost si naposledy požádat o kotlíkové dotace

Občané Prahy mají aktuálně poslední možnost získat dotace na výměnu neekologických kotlů za moderní nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna se týká starých kotlů, které jsou na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy nebo byly vyrobeny před 1. březnem 2000, a nacházejí se v rodinných domech, včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, nebo v bytových jednotkách bytových domů. Pokud tedy zájemci topili výše specifikovaným kotlem na uhlí (koks) s ručním přikládáním, který po 1. lednu 2021 vyměnili nebo se jej teprve chystají nahradit, budou mít na vlastní realizaci 2 roky. V této výzvě jsou však dotace určeny pro nízkopříjmové skupiny domácností, které tvoří senioři, sociálně slabí, studenti apod., s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti. Dotace po předložení žádosti bude následně poskytnuta ve výši 95 % ze způsobilých výdajů. Dotace na výměnu plynových kondenzačních kotlů bude poskytnuta pouze v případech, kdy uvedení do provozu bylo provedeno po 1. lednu 2021 a nejpozději do 30. dubna 2022, nebo v případě, že byla na provedení výměny vystavena závazná objednávka s datem nejpozději do 30. dubna 2022. V roce 2021 vyjednalo Ministerstvo životního prostředí ČR na kotlíkové dotace z evropských fondů 1,5 miliardy Kč, které v průběhu trvání uvedeného programu zajistí výměnu až 10 000 starých neekologických kotlů po celé České republice. V rámci předchozí třetí výzvy kotlíkových dotací v hlavním městě si podalo žádost o dotaci 248 žadatelů a schváleno bylo 244 žádostí. Z tohoto počtu bylo z různých administrativních důvodů pro nesplnění podmínek vyřazeno 10 žadatelů, naopak pro dalších 13 bylo zažádáno o poskytnutí dodatečných finančních prostředků z fondu Evropské unie. Celkem tak bylo žadatelům, kteří splnili podmínky, vyplaceno celkem 27,5 milionu Kč. Dalším 76 žadatelům pak byly ještě v rámci třetí výzvy vyplaceny dotace v celkové výši 8,5 milionu ze státního rozpočtu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Veškeré informace k aktuální výzvě jsou pro žadatele k dispozici na webových stránkách: Portál životního prostředí hlavního města Prahy.