ÚSTECKO

Rekonstrukce mostu Dr. Beneše omezí dopravu až do listopadu

V souvislosti se zahájením přípravné práce před rekonstrukcí mostu Dr. Edvarda Beneše a s výstavbou provizorní lávky přes řeku Labe, jehož vlastníkem a realizátorem celé rekonstrukce je Ústecký kraj, dochází k dopravním omezením.

V období od 29. května 2024 do 30. listopadu 2024 je:

 • úplně uzavřena místní komunikace (cyklostezka) v ulici Střekovské nábřeží v úseku mezi křižovatkou s ulicí Zeyerova k p. p. č. 2529/2 (nacházející se pod mostem Dr. E. Beneše), včetně propojení k ulici Národního odboje,
 • úplně uzavřen spodní vjezd do garáží Zanádraží (pozemní komunikace na p. p. č. 4190/32),
 • úplně uzavřen nájezd ze silnice II/613 z ulice Předmostí na silnici č. I/30 v ulici Přístavní (do garáží Zanádraží je zachován vjezd a výjezd z ulice U Nádraží).

Při těchto uzavírkách jsou stanoveny následující objízdné trasy:

 1. Při úplné uzavírce cyklostezky pro cyklisty:
  • směr Střekov – cyklostezka ulice Střekovské nábřeží – ulice Zeyerova – ulice Kramoly – ulice Raisova – ulice Střekovské nábřeží – cyklostezka,
  • směr ze Střekova – cyklostezka ulice Střekovské nábřeží – silnice č. II/261 v ulici Železničářská – ulice Děčínská – silnice II/613 v ulici Národního odboje – ulice Kramoly – ulici Zeyerova – ulice Střekovské nábřeží.
 2. Při úplné uzavírce vjezdu do garáží Zanádraží:
  • silnice č. I/30 – ulice Přístaviště – ulice Malá Hradební.

V ulicích Zeyerova, Varšavská a Hviezdoslavova dojde ke změně vedení provozu a úpravě dopravního značení v souvislosti s přípravnými pracemi k rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše a dokončovacími pracemi (zajištění vjezdu a výjezdu vozidel stavby). Platit budou následující změny:

 • bude zřízen dočasný sjezd ze silnice č. II/261 ul. Děčínská na ul. Zeyerova,
 • v ul. Zeyerova bude v úseku mezi křižovatkami s ul. Děčínská a s ul. Varšavská zaveden jednosměrný provoz,
 • v termínech dle potřeby stavby bude v ulicích Zeyerova, Varšavská a Hviezdoslavova docházet k omezení a změnám u parkovacích stání, včetně vyparkování vozidel (z důvodu potřeby zajištění vjezdu a výjezdu vozidel stavby ze staveniště na cyklostezce).