OSTRAVSKO

Rekonstrukce mostu přes Odru se zpozdí

Stavba nového mostu přes řeku Odru měla být dokončena už koncem loňského roku, ale práce se zpozdily kvůli nečekaným změnám v technologii výstavby pilířů. „Původní projektová dokumentace počítala s trojpólovým mostem, ale situaci komplikoval mělký vodní tok, který ztěžoval zakládání stavby. Projekt tedy musel být přepracován,“ uvedl Marek Melichárek, náměstek Krajské správy silnic.

Součástí této rozsáhlé stavební akce, jejíž náklady se vyšplhaly na více než 50 milionů korun, je rovněž lávka pro pěší a cyklisty. Komplikace provázely opravu mostu od samého začátku. Původní termín dokončení byl stanoven na rok 2022, ale válka na Ukrajině, rostoucí ceny a nedostatek stavebních materiálů přiměly firmu ke zpoždění stavby. Krajská správa silnic následně dohodla ukončení smlouvy s původní firmou.

Rekonstrukce mostu byla znovu zahájena v březnu 2023. V létě však výzkum ukázal, že jeden z pilířů nemůže být umístěn v řece Odře podle původních plánů. Tato nutnost dalšího přehodnocení projektu opět zpozdila práce.

V Polance nad Odrou se chystá rekonstrukce dalšího mostu. Otevření mostu přes Odru umožní začít opravy mostu přes Polančici. Tento most bude během prací uzavřen a doprava bude přesměrována na objízdné trasy. Práce na mostu přes Polančici mají začít 1. července s plánovaným dokončením do konce října.

Krajská správa silnic doufá, že po těchto komplikacích už další problémy nenastanou a oba mosty budou brzy plně funkční, což zlepší dopravní situaci v regionu.