ZLÍNSKO

Rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně ohrožena kvůli stavu nosné konstrukce

Nosné konstrukce Velkého kina, které byly při jeho otevření považovány za technický zázrak, se dnes nachází ve velmi špatném stavu. Při své slavnostní premiéře, před téměř sto lety, se kino mohlo pyšnit nejdelší nosnou konstrukcí v republice, měřící třiatřicet metrů. Z důvodu obavy o jejich nosnost se město rozhodlo od původně plánované zátěžové zkoušky ustoupit. Nosníky, které už nejsou schopné nést další zátěž, budou zachovány jako historické prvky interiéru, zatímco nová konstrukce zvýší střechu budovy.

'Od začátku jsme plánovali, že nosníky budou viditelné, ale nebudou více nosné, pouze pohledové,' vysvětlil vedoucí odboru realizace investičních akcí radnice, Petr Hloušek. Tato změna je reflexí nevyhovujícího stavu nosných prvků, který byl potvrzen při odkrytí vnitřních částí budovy.

Kino je již osm let uzavřeno, především kvůli zhoršujícímu se stavu nosné konstrukce. Historická hodnota této konstrukce nepovoluje její odstranění, takže bylo hledáno alternativní řešení, které zachová historický ráz, ale zároveň zaručí bezpečnost nové konstrukce. Zatímco původní nosníky budou sloužit jako estetický prvek, nová konstrukce tuto zátěž převezme.

Ambiciózní projekt však nemá zajištěné financování. Přestavba Velkého kina by měla stát téměř půl miliardy korun, a město bez externích financí nebude schopno projekt realizovat. 'Pokud nám znatelně nevzrostou příjmy, nebudeme schopni současně rekonstruovat ani náměstí Míru, ani Velké kino,' uvedl primátor Jiří Korec.

Město Zlín již dříve vybralo projektantskou firmu re:architekti, která má za úkol přetvořit budovu zpět do její původní podoby čisté „krabice“, jak ji navrhl architekt František Lýdie Gahura. Nedostatek financí ale může zásadně ohrozit časový harmonogram rekonstrukce.

Navzdory těmto výzvám zůstává zachování a renovace Velkého kina významným kulturním a historickým projektem pro město. Radnice nyní pracuje na získání stavebního povolení a doufá, že pomocí nových finančních zdrojů bude možné zahájit stavební práce do roku 2025.