OSTRAVSKO

Rýmařov přemění školu na moderní úřad

Rýmařovská radnice plánuje významnou rekonstrukci staré školní budovy v centru města, do které přesune veškeré své agendy. Tento krok má za cíl sjednotit všechny úřední služby do jednoho bezbariérového objektu. 

Celková investice do opravy a přestavby bývalé školní budovy je odhadována na 75 milionů korun. V nově renovovaném objektu bude místo i pro parkování a samozřejmě bude zajištěn bezbariérový přístup pro všechny občany.

Současné sídlo radnice, které je roztroušeno do čtyř různých budov po celém městě, již nevyhovuje moderním nárokům. 'Výstavba nového centra nám umožní konsolidovat služby do jednoho místa, což výrazně zefektivní naše fungování,' vysvětlil Šimko.

Bývalá školní budova v Sokolovské ulici, která se již používá jen částečně jako ubytovna pro studenty a sídlo několika nevládních organizací, bude celkově přebudována. 'Pro organizace najdeme nové prostory,' ujistil starosta a dodal, že další prázdné objekty v sousedství čeká zakonzervování a následná demolice, na kterou město zkusí získat dotační prostředky.

Nové úřední centrum bude zahrnovat nejen kanceláře všech oddělení, ale i reprezentativní obřadní síň v přízemí budovy. Celý komplex bude navíc energeticky úsporný, neboť již prošel základními opravami, jako je zateplení a výměna oken.

Rýmařov má rozšířenou působnost ve správě nejen pro obyvatele města, ale i pro turisty a obyvatele okolních obcí. Například v agendě občanských průkazů a matriky tvoří čtyřicet procent klientů lidé s trvalým pobytem mimo Rýmařovsko. Jednotné administrativní centrum tedy nejen zlepší přístup ke službám pro místní obyvatele, ale také přispěje k jednoduššímu a rychlejšímu vyřizování záležitostí pro všechny návštěvníky města.